Сфери професійної діяльності випускників

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (Математика)»
Освітня програма: «Математика та інформатика»
Випускники спеціальності «Середня освіта (Математика)» отримують
фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з
комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні
інформаційні технології.
Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки,
психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому
числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання
математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку
професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО
формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики
у різноманітних закладах освіти та планувати, організовувати і вести навчальновиховну роботу.
Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики
та інформатики у середніх та середніх спеціальних освітніх закладах.