Перейти до основного вмісту

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (Математика)»

Освітня програма: «Математика та інформатика»

Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології. 

Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у різноманітних закладах освіти та планувати, організовувати і вести навчальновиховну роботу.

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики та інформатики у середніх та середніх спеціальних освітніх закладах.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності