Освітні програми та робочі плани

ОПП "Математика та інформатика" (бакалавр)

ОПП "Математика та інформатика" (магістр)

Опитування по ОПП "Математика та інформатика"

Силабуси обов'язкових компонент ОПП "Математика та інформатика" (бакалавр)