• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
Засідання Вченої Ради факультету математики та інфороматики

Порядок денний

  1. Про результати вступної кампанії у 2021 році (Мартинюк О.В.)
  2. Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії денної і заочної форм навчання. Затвердження переліку дисциплін для проведення зрізів залишкових знань (Кушнірчук В.Й.)
  3. Про акредитацію ОПП «Технології програмування та комп’ютерне моделювання», спеціальність Прикладна математика (магістерська програма) (Бігун Я.Й.)
  4. Про агітаційну роботу по вступу на факультет математики та інформатики (зокрема, організація курсів підготовки до ЗНО з математики) (Завідувачі кафедр, Сікора В.С.)
  5. Про організацію заходів щодо інформування вступників 2021 року про дотримання академічної доброчесності (Пасічник Г.С.)
  6. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів, зарахованих 15.09.2021 року (Бігун Я.Й., Михайлюк В.В.)
  7. Різне.