Перейти до основного вмісту
Настановчі наради для 306 та 406 груп

31 січня 2023 року на кафедрі алгебри та інформатики у змішаному форматі відбулися настановчі наради для студентів 306, 406 та 406с груп з питань проходження навчально-педагогічної та педагогічної практик.

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’я­з­ко­вим ком­по­нентом освітньо-професійної програми для здобуття ква­лі­фі­ка­цій­но­го рівня і має ве­ли­ке значення для набуття студентами професійних навичок і умінь, ово­ло­діння ними сучасними методами, формами організації та зна­ряд­дя­ми праці в галузі їх майбутньої про­фесії, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх засто­со­вувати в практичній діяльності.

Навчально-педагогічна та педагогічна практики є складовими частинами безперервної підготовки студентів спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика) до ро­бо­ти в нав­­­­чальному закладі та покликані формувати якості вчителя математики / інфор­ма­тики, оз­броїти май­бутніх педагогів навичками та вміннями, необхідними для прак­тич­ної діяльності в навчальних закладах, навчити самостійно і творчо за­сто­со­ву­вати знання, набуті в університеті.

Тому, згідно з начальними планами, у весняному семестрі 2022-23 навчального року студенти 306 групи проходитимуть навчально-педагогічну практику у ЗЗСО щопонеділка протягом всього семестру (всього 15 тижнів), а студенти 406 та 406с груп - з 1 до 28 лютого проходитимуть безперервну педагогічну практику в ЗЗСО.  

Керівник практик від кафедри, доцент Сікора Віра Степанівна, у кожній з груп зачитала наказ про організацію відповідної практики, детально обговорила зі студентами  мету та завдання кожної практики, права та обов'язки студентів, звернула увагу на інформацію, наведену на сайті кафедри та у відповідних класах в Classroom, вказала на вимоги до оформлення звітної документації та критерії оцінювання практики, відповіла на питання студентів та керівників практики від факультету. 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності