Перейти до основного вмісту
15 листопада відбувся захист педагогічної практики студентами 606 групи денної форми навчання

15 листопада у дистанційному форматі відбувся захист педагогічної практики студентами 606 групи спеціальності "Середня освіта (Математика)" ОР магістр. 

Метою цієї педагогічної практики було поглиб­лен­ня знань та умінь, отриманих під час по­пе­редніх практик, озброєння студентів уміннями і на­вич­ка­ми са­мостійно го­ту­вати та проводити уроки за фахом, здійснювати навчання і ви­ховання як на уро­ках, так і в системі позакласної та поза­шкіль­ної роботи, при­чому студент фак­тично пов­ніс­тю і самостійно виконував усі обов’язки вчи­те­ля та класного ке­рів­ника.

У процесі проходження педагогічної практики студенти – майбутні (працюючі) вчителі – мали змогу не лише перевірити і закріпити теоретичні знання з фаху, пе­да­гогіки, шкіль­ної педагогіки та методики викладання, але й освоїти ба­га­то­гран­ну і склад­ну роботу навчального закладу, дитя­чого колективу, оволодіти прийомами і методами нав­чально-виховної роботи з учнями.

Під час захисту наші студенти в черговий раз підтвердили, що професія вчителя для кожного з них є актуальною, важливою та перспективною - вони постійно підвищують власну кваліфікацію, мають проактивну позицію щодо навчання та виховання молодого покоління.

Бажаємо успіхів та професійних здобутків на нелегкій освітянській ниві кожному зі студентів!

Фотозвіт

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності