Перейти до основного вмісту
«НУШ у базовій школі: переваги, труднощі, враження»: освітній івент

Попри складні обставини воєнного часу, не зупинилася, а навпаки, набирає обертів освітня реформа НУШ - Нова українська школа. У цьому 2022-2023 навчальному році НУШ стартувала в базовій школі, адже учні, які вступили в перший клас 2018 року, якраз перейшли до п’ятого класу. Власне, вони продовжили навчатися за системою НУШ. Але для вчителів-предметників - все по-новому.

Очевидно, що нинішні зміни в середній школі актуальні для організації освітнього процесу в університеті, який забезпечує підготовку майбутніх вчителів-предметників.

Концептуальний, організаційний і змістовий контекст трансформацій, у яких живе сьогодні вчитель закладу загальної середньої освіти, є системотворчим у логіці підготовки студентів спеціальності 014 «Середня освіта», що здійснюється в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за різними предметними спеціалізаціями.

Тематика НУШ наскрізно пронизує зміст професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на формування у майбутніх фахівців системи загальних психолого-педагогічних і предметно-методичних компетентностей.

Важливими для розуміння сутності й механізму професійної діяльності в нових умовах є можливість студентів спостерігати за роботою вчителів, а також безпосередньої комунікації з ними.

З такою метою 3 травня 2023 року, в межах вивчення курсу «Педагогіка з основами педмайстерності», організована зустріч студентів з вчителями-практиками. Студентська аудиторія представлена здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  014 «Середня освіта» освітньо-професійних програм «Історія», «Математика та інформатика», «Українська мова та література», «Румунська мова та література», а також спеціальності «Філологія» (українська мова та література).   

Запрошені лектори - вчителі чернівецьких шкіл, які викладають відповідні предмети у цьогорічному 5-му класі:

Ірина Кубашок – вчитель історії Чернівецького ліцею № 5 «Оріяна»;

Леся Пушкарьова – вчитель української мови і літератури ЗОШ № 3;

Дарія Левіна – вчитель української мови та літератури приватного закладу «Гімназія Соломон»;

Іванна Паламарюк – вчитель математики приватного закладу «Гімназія Соломон», випускниця магістратури 2022 року спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика).

Також до зустрічі долучилася кандидат педагогічних наук Віталія Дідух.  

Модерували Людмила Тимчук, Наталія Кучумова і Ольга Луган (кафедра педагогіки та соціальної роботи).

Вчителі з різним стажем і досвідом роботи ділились міркуваннями про переваги, труднощі, упередження і враження від НУШ; порівнювали з навчанням за традиційною системою, яка ще чинна у решти класах.

Значущо для студентів прозвучали від Лесі Пушкарьової «три поради, як провести свій перший урок з української мови, коли через хвилювання не все вдасться, але це вже Ваш досвід»; як спілкуватися з учнями, коли сприймають тебе як «молоденьку вчительку»;  чому надавати перевагу індивідуальним завданням. Важливі акценти про доброзичливе, щире і відкрите ставлення до дітей, бо ж «вони все відчувають».

Лаконічно, але ґрунтовно, з емоційними узагальненнями і прорефлексованими на основі власного досвіду висновками, «розклала на полички» переваги й труднощі НУШ на уроках математики Іванна Паламарюк.  

Учасниця конкурсу обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Дарія Левіна аргументувала відмінності в роботі зі старшокласниками і учнями, які перейшли з початкової школи;  навела цікаві приклади організації бінарних уроків з різних предметів; запевнила, що для нинішнього вчителя підручник уже не є основним засобом навчання; продемонструвала можливості використання інтерактивних методів у форматі очного і дистанційного навчання. «Завжди залучайте до роботи усіх учнів»; «будьте впевненим у тому, що говорите, у матеріалі, який подаєте»; «робіть цікаво, щоб було цікаво і для учнів, і для вас», «неочікувано – це завжди корисно»… - такі настанови Дарії нотували студенти.

Фактично «першим враженням» від педагогічної діяльності взагалі й НУШ зокрема ділилась Ірина Кубашок, яка ще навчається в магістратурі ЧНУ, але вже й розпочала працювати перший рік на посаді вчителя історії у міському ліцеї «Оріяна». «Діти НУШ – активні, відкриті…», «…іноді їх важко дисциплінувати»;  «вчителеві важливо вміти керувати своїми емоціями, не допускати негативу, вчитися виходити зі стану тривожності» - ключові тези Ірини.  Коментуючи інтегративний характер змісту навчання у 5-му класі, Ірина Василівна розповіла про «власну логіку» у викладанні історії; навела приклади історично значущих тем, які варто синхронізувати на різних предметах для цілісного сприймання і розуміння учнями їх сутності.   

Органічним доповненням до висловлених учителями-практиками міркувань щодо особливостей праці «по-новому» і наведених прикладів дієвих форм і методів роботи стала презентація кандидата педагогічних наук Віталії Дідух «Інтерактивний плакат: створюємо і використовуємо».  

Щира і відкрита рефлексія молодих педагогів викликала зацікавленість у студентської аудиторії. Звучали як проблемні питання, так і репліки з хвилюваннями і очікуваннями від майбутньої педагогічної практики.     

Захід планувався у форматі розширеної гостьової лекції. Позаяк атмосфера дружнього спілкування, обміну думками, позитивного сприймання і переживання усіма учасниками дозволяє класифікувати зустріч  як освітній івент, що сприяв зміцненню ділових зв’язків і налагодженню реальної комунікації закладу вищої освіти із сферою працевлаштування випускників.

Щира вдячність усім учасникам за конструктивну працю і дружню комунікацію, які є справжніми атрибутами партнерської взаємодії закладу вищої освіти і сфери працевлаштування майбутніх фахівців.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності