• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
Захист педагогічної практики студентами 6 курсу денної форми навчання

Із безлічі професій на Землі,

Які вже є, яких ще будуть вчити, -

Є головна, як віщий, сущий хліб,

І назва цій професії – Учитель!

Кожна професія передбачає систематичну та наполегливу роботу над собою задля безпосереднього росту людини як фахівця. Не виняток — професія вчителя. Її складно порівнювати з будь-якою іншою - адже вчитель має справу з найскладнішим і найдорожчим у житті – з навчанням та вихованням майбутніх особистостей. Та, на відміну від інших професій, кінцевий результат педагогічної праці неможливо побачити ні сьогодні, ні завтра - а лише через тривалий час.

Сучасна школа чекає нового вчителя, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед ними життя.

Саме такі молоді майбутні та вже практикуючі вчителі, студенти 6 курсу денної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 014.04 "Середня освіта (Математика)" захищали 9 листопада 2021 року звіти про педагогічну практику на кафедрі алгебри та інформатики.

Під час захисту студенти-магістри розповіли про відвідані уроки провідних вчителів  тих навчальних закладів, де вони проходили практичну підготовку, проведені пробні та залікові уроки й виховні заходи, їх навчання бути не тільки вчителями математики та інформатики, але й класними керівниками.

За ці 8 тижнів ними було відвідано та проведено майже 1000 уроків (як в очному, так і в дистанційному форматах); перевірено майже 2000 зошитів, контрольних та самостійних робіт; проведено десятки консультацій та виховних годин... І що наголовніше - кожен з них в черговий раз підтвердив правильність власного вибору професії вчителя.

Всі студенти успішно виконали програму практики та отримали відмінні та хороші оцінки.