Перейти до основного вмісту
Боднарук Світлана Богданівна
доцент кафедри алгебри та інформатики

Кандидат фізико-математичних наук

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-4979-7669

http://www.researcherid.com/rid/C-4437-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57019311000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fOL-jH4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Закінчила Чернівецький дер­жавний  університет ім. Ю. Федь­ко­ви­ча в 1992 р. за спеціальністю "Математика", здобула кваліфікацію "Математик. Викладач".  Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження дихотомі­чних інваріантних много­видів динамічних систем» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 1995 р. Вчене звання  доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2006 р.

Навчальні посібники
 1. Городецький В.В., Боднарук С.Б. Алгебра та геометрія в теоремах і задачах: навч. посібник. – Част. I. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 336 с.
 2. Городецький В.В., Боднарук С.Б. Гіперкомплексні системи чисел : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
 3. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Лучко В.С. Аналітична геометрія. Системи координат. Найпростіші задачі аналітичної геометрії: навчальний посібник у 4-х част., - Ч1, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.-92с.
 4. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І. Аналітична геометрія. Елементи векторної алгебри: навчальний посібник у 4-х част., - Ч2, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-100с.
 5. Городецький В.В., Боднарук С.Б. Аналітична геометрія. Площина і пряма в просторі : навч. посіб. у 4-х част. Ч. ІV/ В.В. Городецький, С.Б. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 96 с.
 6. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Аналітична геометрія. Пряма на площині : навч. посіб. у 4-х част. Ч. ІІІ/ В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Шевчук Н.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 96 с.
 7. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Аналітична геометрія в теоремах та задачах: навчальний посібник, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.-382с.
 8. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 384 с. (з грифом «Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича», протокол №5 від 25.05.2020р.)
 9. Городецький В.В., Боднарук С.Б. Вступ до теорії гіперкомплексних чисел та їх функцій: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 136 с. (з грифом «Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича», протокол №6 від 31.05.2021р.)
 10. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. Друге видання, виправлене і доповнене.  – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 408 с. (з грифом «Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича», протокол №5 від 25.05.2020р.)
Методичні роботи
 1. Алгебра і геометрія: Курс лекцій. Частина III. Укл.: С.Б.Боднарук, Р.Ф.Домбровський. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.
 2. Алгебра і геометрія: Курс лекцій. Частина IV. Укл.: С.Б.Боднарук, Р.Ф.Домбровський. – Чернівці: Рута, 2004. – 42 с.
 3. Алгебра і геометрія: Курс лекцій. Частина I. Укл.: С.Б.Боднарук, Р.Ф.Домбровський. – Чернівці: Рута, 2004. – 52 с.
 4. Алгебра і геометрія: Курс лекцій. Частина ІI. Укл.: С.Б.Боднарук, Р.Ф.Домбровський. – Чернівці: Рута, 2005. – 45 с.
 5. С.Б. Боднарук, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук. Вища математика: Курс лекцій. Частина II. Аналітична геометрія. Чернівці: Рута, 2007.-72с.
 6. Методика організації позаурочної роботи з математики: навч. посібник/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 104 с.
 7. Методологія та організація наукових досліджень: Курс лекцій/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Сікора В.С.. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
Рейтингові вітчизняні видання

1. В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук. Нелокальна за часом задача для деякого диференціально-операторного рівняння в просторах типу S та // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(2)

ISSN: 2309-4001 http://bmj.fmi.org.ua

ICV(Copernicus)= 69.28

Фахові видання
 1. Боднарук С.Б. До питання про біфуркаційні властивості функції Гріна лінійного розширення динамічної системи на торі // Конструктивні методи досліджень диференціальних рівнянь. – Ки­їв: Інститут математики АН України, 1993.– С. 114-121.
 2. Боднарук С.Б. До питання про залежність від параметрів обмежених інваріантних многовидів автономних систем диференціальних рівнянь //Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. - Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1995.­­– С. 34-36.
 3. Боднарук С.Б. Залежність від параметра функції Гріна лінійного розширення динамічної системи на торі//  Укр. мат. журнал – 1995. -47, - С.419-421.
 4. Боднарук С. Б., Кулик В.Л. Про залежність від параметрів обмежених інваріантних  многовидів автономних систем диференціальних рівнянь // Укр.мат. журн.- 1996. - 48,  6. С.747-752
 5. Боднарук С. Б.  До питання про залежність від параметра властивості слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі // Наук. вісн. Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 160.  Математика. – Чернівці: Рута, 2003. -  С.11-13.
 6. Боднарук С. Б., Городецький В.В., Ратушняк В.П. Задача Коші для одного класу еволюційних рівнянь нескінченного порядку // Наук. вісн. Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 191-192.  Математика. -Чернівці: Рута, 2004. -  С.10-17.
 7. Боднарук С.Б., Сумарюк М.І. Алгебраїчні рівняння та кватерніони// У світі математики. – Т.20, випуск 2. – Київ, 2014. – С 22-26.
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Боднарук С.Б. Про залежність від параметра властивості слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі. Міжнародна конференція , присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. Чернівці. 27червня-3 липня, 2004.- 18с.
 2. Боднарук С. Б.  Зміна властивості слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі при зміні параметра // Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнарод. наук. конф. – Чернівці : Рута, 1998. Ч. 4. – с.18-20.
 3. Боднарук С.Б. Про залежність від параметрів обмежених інваріантних многовидів автономних систем диференціальних рівнянь// Четверта мiж­­­народна  конф. ім.. академіка М.Кравчука. 1995 р. – Київ.-С.45.
 4. Bodnaruk S. On parameter dependence for bounded invariant manifold of autonomous differential equations// International Conference “Nonlinear differential equations”. 1995 y, - Kiev. – P.23.
 5. Боднарук С.Б. Залежність від параметра функції Гріна-Самойленка лінійного розширення динамічної системи на торі// Міжнародна конференція ім.. Г.Гана. 1994р. Чернівці. – С.15.
 6. Стефурак Х.М., Боднарук С.Б. Гіперкомплексні числові системи на факультативних заняттях в ЗЗСО. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. - Чернівці, 2021. – С.148-149 https://drive.google.com/file/d/1zBh4tgaRH82fZmygefKaF79RnLhqrd4X/view
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2219
Українські конференції
 1. Боднарук С. Б.   Умови існування функції Гріна – Самойленка лінійного розширення динамічної системи на торі // Диференціально – функціональні рівняння та їх застосування: Тез. доп. Всеукр. конф. (Чернівці, 15-18 трав. 1996р.)  К., 1996. – с.22.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

1. Білецька Л., Мельник М. Деякі застосування кватерніонів в елементарній математиці //Студентська наукова конференція, присвячена 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005р.): Матеріали конференції. – Фізико-математичні науки- Чернівці: Рута, 2005. – С. 85-86  (наук. керівник –  Боднарук С. Б.)

2. Білецька Л. Геометрична інтерпретація просторового комплексного числа //Студентська наукова конференція, Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006.): Матеріали конференції. – Фізико-математичні науки- Чернівці: Рута, 2006. – С. 360-361  (наук. керівник –  Боднарук С. Б.)

3. Мельник М. Деякі застосування кватерніонів в алгебрі //Студентська наукова конференція, Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006.): Матеріали конференції. – Фізико-математичні науки- Чернівці: Рута, 2006. – С. 432-433. (Науковий керівник: Боднарук С. Б.)

4. Стефанюк Ганна. Деякі застосування  кватерніонів в алгебрі // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Фізико-математичні науки. –  Чернівці: Рута 2007. – С.449-450. (Науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

5. Проданюк М. Факультативні заняття з математики в загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням математики // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.417–418. (Науковий ке­рів­ник – Боднарук С. Б.)

6. Широковських А. Застосування кватерніонів в 3D програмуванні// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: ЧНУ, 2008.– С.513–514. (Науковий ке­рів­ник – Боднарук С.Б.)

7. М. Вівсяник.Сучасні методи викладання математики у ЗНЗ // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 369-370 (Науковий керівник - Боднарук С. Б)

8. Мизак Оксана. Розвязування деяких класів рівнянь в алгебрі кватерніонів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико – математичні науки. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. –С. 415-416. (керівник – доц. Боднарук С. Б.)

9. Гаркот М. Методичні особливості підбору та розв’язання  додаткових та розвиваючих задач на уроках математики в ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). – Фізико – математичні науки.-Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. С.299-300. Науковий керівник: доц. Боднарук С.Б.

10. Тимофійчук Б. Елементи кватерніонного аналізу. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). – Фізико – математичні науки.-Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. С.369-370. Науковий керівник: доц. Боднарук С.Б.

11. Шмегельська М. Розробка факультативного курсу «Системи числення та їх застосування». Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). – Фізико – математичні науки.-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С.389-390. Науковий керівник: доц. Боднарук С.Б.

12. Степан Грунтей. Класифікація гіперкомплексних систем числення //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –  С. 393-394. (Науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

13. Іванна Колотило. Деякі властивості функції кватерніонної змінної //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –  С. 415-416. (Науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

14. Юлія Фолошня. Застосування кватерніонів в елементарній математиці //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –  С. 497-498. (Науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

15. Марина Шлюсар. Логічні задачі на шкільних олімпіадах з математики //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –  С. 509- 510. (Науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

16. Шлюсар М. Методичні особливості проведення інтегрованих уроків вчителем математики в школі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.131-132. Наук. керівник - доц.. Боднарук С.Б.

17. Гнатойко Ю. Матричне представлення деяких гіперкомплексних числових систем. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 10-12. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

18. Поселюжний Б. Комбінаторні задачі в 5-6 класах в ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –  С. 53-54. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

19.Сенечко Р. Застосування кватерніонів в задачах сферичної геометрії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –  С. 57-58. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

20.Маковійчук М. Елементи диференціального числення функцій кватерніонної змінної  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –  С. 33-34. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

21. Садівник Н. Розв’язування текстових задач в курсі алгебри в 7 – 9-х класах ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (травень 2016 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

22. Мигайчук Б. Методичні особливості викладання деяких тем тригонометрії в ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (травень 2016 року). Математичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. –  С. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

23. Бурюк І. Методичні особливості вивчення теми “Площі фігур” в курсі планіметрії в класах з поглибленим вивченням математики. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 79 с.– С. 11-12. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

24. Кабан М. Методичні особливості вивчення просторових геометричних фігур в курсі стереометрії в ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 79 с.– С. 22-23. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

25. Садівник Н. Порівняльний аналіз різних підходів до введення поняття диференціального числення функцій кватерніонної змінної. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 79 с.– С. 53-54. Наук. керівник - доц. Боднарук С.Б.

26. Наталія Федорук. Система тестових завдань для поточного контролю знань учнів з курсу планіметрії в ЗНЗ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, факультет математики та інформатики, 17-19 квітня 2018 року, С. 53-54. Керівник: доц. Боднарук С.Б. 

https://drive.google.com/file/d/0B6xPKXg8WY54T250Rm5MS1J1bnpPcXZrQW5uVHB1Mnl3NWEw/view

27. Стефурак Х. Розв’язування алгебраїчних рівнянь в деяких гіперкомплексних системах. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (22-23 квітня 2020 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 82-83. 

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view?usp=drivesdk (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

28. Стефурак Христина. Геометрична інтерпретація розв’язків деяких алгебраїчних рівнянь  // Актуальні проблеми сучасної науки, ХLІI Міжнародна науковопрактична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. – Ч.7, 2020.  – С. 56-57.

https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/7частина_квiтен_-1.pdf (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

29. Павлюк К. Методика вивчення прямокутних трикутників в курсі геометрії основної школи // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (22-23 квітня 2020 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 61-62.

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view?usp=drivesdk  (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

30. Юрійчук Р. Методика розв‘язування рівнянь та нерівностей з параметрами в курсі алгебри 9 класу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (22-23 квітня 2020 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 93-94.

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view?usp=drivesdk  (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

31. Стефурак Х. Розв’язування алгебраїчних рівнянь в деяких гіперкомплексних системах. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (20-21 квітня 2021 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 64-65. 

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

32. Мацьопа О. Цікава математика на заняттях математичного гуртка та на уроках математики в ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (20-21 квітня 2021 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021.  С. 48-49.

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

33. Венгрин Ю. Система тестових завдань для підсумкового контролю знань учнів з курсу “Математика” в 6-му класі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 15-16. (наук.керівник – Боднарук С.Б.) https://bit.ly/3Wfr7ZG

34. Демчакова Д. Система тестових завдань для підсумкового контролю знань учнів з курсу “Математика” в 5 класі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 25-26. (наук.керівник – Боднарук С.Б.)

https://bit.ly/3Wfr7ZG

35. Мацьопа О. Елементи цікавої математики в позакласній роботі  в основній школі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 61-62. (наук.керівник – Боднарук С.Б.) https://bit.ly/3Wfr7ZG

36. Онищук О. Патріотичне виховання на уроках математики. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 65-66. (наук.керівник – Боднарук С.Б.) https://bit.ly/3Wfr7ZG

37. Стефурак Х. Гіперкомплексні числові системи на факультативних заняттях в ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 83-84. (наук.керівник – Боднарук С.Б.) https://bit.ly/3Wfr7ZG

38. Щербань А. Методичні особливості підготовки та проведення шкільних олімпіад з математики в ЗЗСО// Матеріали III Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2022 Форум молодих дослідників»» (18 листопада 2022 року м. Суми, Україна) , 2022. – С. 91-92. (Науковий керівник– доц. Боднарук С.Б.)

https://laboratoriya.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2022/11/Programa_ITM_FMD_-2022.pdf

39. Ріжко Ю.Елементи аналітичної геометрії на факультативних заняттяхв ЗЗСО // Матеріали III Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2022 Форум молодих дослідників»» (18 листопада 2022 року м. Суми, Україна) , 2022. –С. 64-65. (науковий керівник – доц. Боднарук С.Б.)

https://laboratoriya.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2022/11/Programa_ITM_FMD_-2022.pdf

40. Гантюк А. Числова змістова лінія в курсі алгебри і на  факультативних  заняттях з  математики в  ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-26 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. - С. 23- 24.  (Науковий керівник – Боднарук С.Б.)  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7030

41. Поліщук О. Патріотичне виховання на уроках математики та на позаурочних заходах в основній школі ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-26 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. - С. 95-96. (Науковий керівник – Боднарук С.Б.)  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7031

42. Венгрин Ю. Методичні особливості використання інтерактивних методів при проведенні уроків та оцінюванні знань учнів з математики в старшій школі ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича ((25-26 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. - С. 17-18. (Науковий керівник – Боднарук С.Б.)  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7029

43. Топор Т. Методичні особливості організації дистанційного навчання з математики в основній школі в ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-26 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. - С. 109-110. (Науковий керівник – Боднарук С.Б.) https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7032

Курси підвищення кваліфікації
 1. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра алгебри та геометрії з 19 жовтня 2020 року по 19 січня 2021 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Тема стажування «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти». Довідка 01-23/100 видана 26.02.2021р.
 2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Курс «Основи користування Moodle», сертифікат, 02.04.2020р., 90 годин.
 3. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії», 12-22 листопада 2020 року. Сертифікат № БС-03059, 15 годин.
 4. «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ», для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти, онлайн-курс, січень-лютий 2021р., 3 кредити, 90 годин, ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643), Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/2ab309e52b1943fba648e3ac85dfc48d/valid.html.
 5. «Академічна доброчесність», онлайн-курс, ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», (ЄДРПОУ: 42502643), 27-28 березня 2021 р., 4 години; Тарас Тимочко, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643). https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/downloads/85aa2222e5674f30b5f0609e04e40b83/Certificate.pdf
 6. Онлайн-курс «Години медіаграмотності» Сертифікат: f982d772-4e76-43f0-90db-f026dbd7aebe, 13/01/2022, ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»(ЄДРПОУ: 42502643). 5 годин (0,2 кредитів ЄКТС).
 7. «Створення цифрових навчальних ресурсів за допомогою інтерактивного онлайн-сервісу WordWall» 31 січня 2022 року, Сертифікат ПК-В-2022/461,  КУ «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернівецької міської ради. Ідентифікаційний код юридичної особи 43882002, Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. (основний),  3 год/0,1 кредиту ЄКТС.
 8. «НУШ: базова середня освіта», онлайн-курс, ГС «Освіторія», 22.10.2022р., сертифікат № О-02438 (сертифікат у базі проекту https://dv-clevio-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/files/0FF40Fvbx.png),  30 год/1 кредит ЄКТС.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності