• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9bQUoCQAAAAJ&hl=uk

 

У 2002р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію магістра математики. Отримала диплом магістра математики з відзнакою.

Навчалась в аспірантурі Київського національного університету. Диплом кандидата фізико-математичних наук отримала у 2013р. за науковою спеціальністю 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел». Тема дисертації:«Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем».

 

                          

Навчальні посібники

 1. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Математика: навч. посіб. У 2-х частинах. Частина 1-ша / В.І. Мироник, В.С. Лучко, Ж.І. Довгей // - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 72с.
 2. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І. Аналітична геометрія. Елементи векторної алгебри: навч. посібник у 4-х част., – част. 2 / В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 100 с.
 3. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Практикум з математики. Навчальний посібник. Частина 1./ В.І. Мироник, В.С. Лучко, Ж.І. Довгей // - Чернівці: Місто, 2012. – 76с.
 4. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Практикум з математики для студентів напрямку «Початкова освіта» : навчальний посібник. Частина І. – Чернівці : «Місто», 2017. – 116 с.
 5. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Аналітична геометрія в теоремах і задачах: навч. посібник/ В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко– Чернівці, 2018. – 382 с.
 6. Теоретичні основи математики для студентів напрямку “Початкова освіта” заочної форми навчання: навч. посібник/ Ж.І. Довгей, В.С. Лучко, В.І. Мироник. – Чер­нів­ці: «Місто», 2019.– 174 c.
 7. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 384 с. (з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича», протокол №5 від 25.05.2020р.) https://drive.google.com/file/d/1fFcSXo81bQPukhZeV41Qef_R7eQDwxyK/view?usp=sharing, https://algebra.fmi.org.ua/
 8. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. Друге видання, виправлене і доповнене. – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 408 с. (з грифом «Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича».

Методичні роботи

 1. Завдання для аудиторних та домашніх робіт з вищої математики. Час­­тина І/ Укл.: Довгей Ж.І., Ко­ліс­ник Р.С., Мартинюк О.В. – Чер­нів­ці: «Місто», 2016.– 128 с.
 2. Завдання для аудиторних та домашніх робіт з вищої математики. Час­­тина 2/ Укл.: Довгей Ж.І., Ко­ліс­ник Р.С., Мартинюк О.В. – Чер­нів­ці: «Місто», 2018.– 104 с.
 3. Завдання для аудиторних та домашніх робіт з вищої математики. Час­­тина І/ Укл.: Довгей Ж.І., Ко­ліс­ник Р.С., Мартинюк О.В. – Чер­нів­ці: «Місто», 2018.– 128 с.

Фахові видання

 1. Довгей Ж.І., Сущанський В.І. Будова групи унітрикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 //Математичний вісник НТШ.-2009.-Том 6.-С.87-99.
 2. Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 [Електронний ресурс] / Ж.І. Довгей.- Режим доступу: www.imath.kiev.ua / congress 2009 /part UMC htm A
 3. Довгей Ж.І., Сумарюк М.І. Вільні піднапівгрупи у групі автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над числовими полями // Карпатські математичні публікації.-2011.-Т.3, №2.-С.64-70.
 4. Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмів кльця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 / Ж.І. Довгей // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.-2011.- Випуск 4. - С. 13-18.
 5. Довгей Ж.І. Нільпотентність групи унітрикутних автоморфізмів кльця многочленів від двох змінних над скінченним полем / Ж.І. Довгей // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Випуск. : Математика. - 2012.- Т.2, №2-3. - С. 66-69.
 6. Довгей Ж.І., Сущанський В.І. Унітрикутні автоморфізми кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики p>0 //Математичний вісник НТШ.-2012.-Том 9.-С. 108–123.
 7. Довгей Ж.І. Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Київ.-2013.- 20с.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Zh.Dovghey. Central series in the unitriangle automorphism group of the ring of two polynomials variable over the field of zero characteristic // Ukrainian mathematical congress, 7international algebraic conference in Ukraine: Abstracts (18-23 August, 2009). - Kharkov, 2009. - P.45.
 2. Dovghey Zh. Unitriangle automorphism of the ring of polynomials of two variable above the field of characteristic // 8 International Algebraic Conference in Ukraine: Abstracts (July 5-12, 2011). Lugansk , 2011.-P.98.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Тетяна Матрофайло. Деякі послідовності трикутників, які породжені базовим трикутником // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С 30.
 2. Жадан К. Трикутник та його застосування в шкільному курсі математики// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Факультет математики та інформатики, 22-23 квітня 2020 р./ К. Жадан - Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.- 2020, С.19-20. https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view
 3. Онуфрійчук А. Роль та застосування індукції в математиці// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Факультет математики та інформатики, 22-23 квітня 2020 р./ А. Онуфрійчук - Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.- 2020, С.57-58. https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

Курси підвищення кваліфікації

 1. Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», кафедра автоматизованих систем управління та фізико-математичних дисциплін. Наказ № 172-ОП від 11.03.2016р. з 14.03.2016р по 15.06.2016р.
 2. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра алгебри та геометрії з 19 жовтня 2020 року по 19 січня 2021 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Тема стажування «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти». Довідка 01-23/101 видана 26.02.2021р.
 3. Навчальний відділ ЧНУ "Основи користування Moodle", On-line курси, березень-квітень 2020 р., 3 кредити, 90 годин. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, сертифікат (1FyrSTU7E від 02.04.2020р. )
 1. ТОВ «Академія цифрового розвитку», Google Україна (за підтримкою МОН) "Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії". On-line курси 12-22 листопада 2020 р., 0,5 кредити, 15 годин, ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №БС-03087 від 24.10.2020р.
 2. ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Google Україна (за підтримкою МОН) (ЄДРПОУ: 43109490) “Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн”. Онлайн-урок Дія. Цифрова освіта, 26.03.2021, 0,1 кредиту, 3 години. ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №ALLYO-1364 від 26.03.2021р.