Перейти до основного вмісту
Колісник Руслана Степанівна
Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Завідувач кафедри

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-7796-7760

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940846800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vdawp9EAAAAJ&hl=uk

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича у 2000 р. за спеціальністю "Математика" (кваліфікація "Математик. Викладач") та у 2001 р. за спеціальністю "Облік та аудит". Кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2008 р. З 2020 року на посаді завідувача кафедри алгебри та інформатики.

Навчальні посібники
 1. Петришин Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Технології викладання математики у закладах освіти. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 632 с.
 2. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1. Навч. посібник. 2-ге вид., виправ. і доп. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 544 с.
 3. Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С. Методи розв’язування рівнянь та нерівностей з невідомим під знаком аркфункцій. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 4. Мартинюк О.В., Колісник Р.І. Класичні та спеціальні методи побудови плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 128 с.
 5. Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Вибрані питання алгебри та початків аналізу. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 192 с.
 6. Методика організації позаурочної роботи з математики: навч. посібник/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 104 с.
 7. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Колісник, Р.С. Математика для випускників ЗЗСО. Частина 1. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 440 с.
 8. Городецький В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Лінії другого порядку: Навчальний посібник. - Чернівці: «Місто», 2018.— 134 с.
 9. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. Видання 3-, стереотипне. –Чернівці, 2018. - 336с. (Гриф МОНУ)
 10. Ковдриш В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Загальна теорія кривих другого порядку: Навчальний посібник. - Чернівці: Місто, 2012. - 71с.
 11. Ковдриш В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Лінії другого порядку: навчальний посібник. Частина І. - Чернівці: Рута, 2009. - 68 с.
 12. Колісник Р.С., Сікора В.С, Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина перша: навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2009. - 292с.
 13. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Планіметричні задачі на доведення: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2008. - 56с.
Методичні роботи
 1. Методологія та організація наукових досліджень: Курс лекцій/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Сікора В.С.. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 2. Завдання для аудиторних і домашніх робіт з вищої математики. Частина І / Укл.: Ж.І. Довгей, Р.С. Колісник, О.В. Мартинюк - Чернівці: «Місто», 2018. –128 с.
 3. Завдання для аудиторних і домашніх робіт з вищої математики. Частина II / Укл .: Ж.І. Довгей, Р.С. Колісник, О.В. Мартинюк - Чернівці: «Місто», 2018. –101с.
 4. Лінійна алгебра. Контрольні питання і завдання для самостійної роботи. 1 семестр Укл.: Р.С.Колісник, В.С.Сікора. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 58 с.
 5. Алгебра та геометрія. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 63 с.
 6. Контрольні питання і завдання з лінійної алгебри. 2 семестр / Укл .: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги - ХХІ, 2012.– 47 с.
 7. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина III / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2008. - 78 с.
 8. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина IV / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2008. - 72 с.
 9. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 71 с.
 10. Вища математика: Курс лекцій. Частина ІI. Аналітична геометрія / Укл .: Боднарук С.Б., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 11. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина II / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 12. Лінійна алгебра. Метод Гауса. Визначники: Вказівки до практичних занять / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 13. Домбровский Р.Ф., Колісник Р.С., Мироник В.І. Контрольні питання і навчальні завдання з розділу “Теорія поверхонь” аналітичної геометрії: Навчальний посібник - Чернівці: Рута, 2003. - 63с.
 14. Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І / Укл.: Колісник Р.С., Похила М.М., Сікора В.С. Чернівці: Рута, 2002. - 72с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах
 1. Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V., Kolisnyk, R.S. Generalized Spaces of Type S and Evolutionary Pseudodifferential Equations // Journal of Mathematical Sciences, 2022, 265(4), pp. 589–621
 2. V. Gorodetskiy, R. S. Kolisnyk, N. M. Shevchuk. On One Evolution Equation of Parabolic Type with Fractional Differentiation Operator in S Spaces. International Journal of Differential Equations. 2020. Vol. 2020. 11 p. DOI: 10.1155/2020/1673741
 3. Городецкий В.В., Колиснык Р.С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования безконечного порядка. II // Дифференциальные уравнения. - 2007. Том 43, № 9. - С. 1155-1167.
 4. Городецкий В.В., Колиснык Р.С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования безконечного порядка. I // Дифференциальные уравнения. - 2007. Том 43, № 8. - С. 1086-1096
Інші публікації у закордонних журналах
 1. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв’язування задач з стереометрії у старшій школі |// Pedagogy and Psychology.- IV(49) Issue:103.-2016 – P.61-64. 
 2. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Особливості математичної підготовки фахівця у ВНЗ у сучасних умовах // Pedagogy and Psychology.- III(28) Issue:55.-2015 – P.32-35. 
 3. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Методичні особливості реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ  // Pedagogy and Psychology.- III (31) Issue:61.-2015 – P.35-38.
Рейтингові вітчизняні видання
 1. Horodets’kyi V., Martynyuk O., Kolisnyk R. On a Nonlocal Problem for the First-Order Differential-Operator Equations. Carpathian Math. Publ. 2022, 14 (2), 513-528. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/cmp/article/view/4790
 2. В. В. Городецький, Р. С. Колісник та Н. М. Шевчук Багатоточкова за часом задача для сингулярних параболічних рівнянь у просторах типу S.// Нелінійні коливання. – 2022. – Т.25, № 4.– С. 291-324 https://imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1407&lang=ua
 3. В. В. Городецький, О. В. Мартинюк, Р. С. Колiсник Узагальнені простори типу S та еволюційні псевдодиференціальні рівняння// Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 1. – С. 28-55. https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1325&lang=en.
 4. В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук  Нелокальна за часом задача для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 4.– С. 439-459 https://imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1367&lang=ua
Українські академічні видання
 1. Городецький В.В., Колісник Р.С. Оператори диференціювання нескінченного порядку у просторах типу С та їх застосування // Доп. НАН України. - 2004. - № 10. - С. 14-19.
Фахові видання
 1. Городецький В.В., Шевчук Н.М., Колiсник Р.С. Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюцiйних рiвнянь у просторах типу S // Буковинський матем. журнал. – 2022, 10(2), 90-110
 2. Городецький В.В., Колісник Р.С.,Мартинюк О.В.  Нелокальна за часом задача для одного класу псевдодиференцiальних рiвнянь з гладкими символами  // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(1), 107–127 http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/1021
 3. С.Б. Боднарук, В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Нелокальна за часом задача для деякого диференціально-операторного рівняння в просторах типу S та // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(2), 53-69 https://fmo-journal.org/index.php/adm/article/view/1051
 4. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Нелокальна за часом задача для одного еволюційного рівняння в просторах типу S // Буковинський математический журнал. 2020. Том 8, № 1. - С. 65-83. 
 5.  Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Нелокальна задача для рівнянь з частинними похідними параболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2020. Том 8, № 2. - С. 24-39.
 6. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колiсник Р.С. Про одну нелокальну задачу для рівнянь параболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2019. Том 7, № 1. - С. 14-31.
 7. Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближені розв'язки задачі Коші для диференціально-операторного рівняння гіперболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2018. - Том 6, № 3-4. - С. 47-52.
 8. Городецький В. В., Колісник Р.С. Про одну задачу для еволюційного рівняння з гармонійним осцилятором // Буковинський математичний журнал. - Т.4, №1-2. - Чернівці, 2016. - С. 31-36.
 9. Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V., Kolysnyk  R.S.  A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order // Буковинський математичний журнал. - Т.3, №4. - Чернівці, 2015. - С. 7-17.
 10. Городецький В.В., Колісник Р.С. Поліноміальне зображення розв'язків еволюційних рівнянь параболічного типу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 421. - математика. - Чернівці: Рута, 2008. - С.25-29.
 11. Мироник В.І., Колісник Р.С. Властивість локалізації розв’язків задачі Коші одного класу псевдодиференціальних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 336-337. – математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.125-132.
 12. Колісник Р.С. Задача Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t у просторі типу C та C' // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 288. – математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.57-60.
 13. Колісник Р.С. Перетворення Фур'є узагальнених функцій із просторів типу C'// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 191-192. - математика. - Чернівці: Рута, 2004. - С.67-71.
 14. Городецький В.В., Колісник Р.С. Перетворення Фур’є та оператори диференціювання нескінченного порядку в просторах типу С // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 160. – математика. – Чернівці: Рута, 2003. – С.30-38.
 15. Городецький В.В., Колісник Р.С. Про одне узагальнення просторів типу W // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 134. Математика. - Чернівці: Рута, 2002. - С.30-37.
Закордонні матеріали конференцій

 

 1. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором // Мaterialy X mezinarodni vedecko-praktika conference “Zpravy vedecke ideje – 2014”. - Dil 12. Technicke vedy. Vystavba a architektura. Matematika.: Praha. Publishing house “Education and Science”, 2014. – P.86-90.
 2. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Властивість локалізації розв’язку еволюційного рівняння з гармонійним осцилятором // Materialy X miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2014”.- Volume 31. Matematyka. Fizyka.: Przemysl. Nauka i studia, 2014. – P.3-8.
 3. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. m - точкова за часом задача для одного класу еволюційних рівнянь. // “Moderni vymozenosti vedy -  2013 ”: Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference. – Praha: Publishsng House “Education and Science” s.r.o, 2013р. – Dil 67 Matematika. – S. 8-11.
 4. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Про оператор узагальненого інтегрування у просторах аналітичних функцій типу W // Materialy VII naukowi- praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka - 2011” Volume 19. Matematyka. Fizyka. Chemia i chemiczne technologie.: Przemysl. Nauka i studia.- 2011.- S.3-5.
 5. Городецький В.В., Колісник Р.С. Властивості фундаментального розв’язку задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Научни дни – 2008” (1 – 15 квітня 2008р.). Том 12. Математика.- София: „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2008.-С.3-7.
 6. Колиснык Р.С. Корректная разрешимость задачи Коши для одного класса уравнений в частных производных бесконечного порядка // Еругинские чтения – X: Международная математическая конференция (24-26 мая 2005г.). Тезисы докладов. – Могилев (Беларусь): МГУ, 2005.-С.163.
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Бузиновська А., Колісник Р.С. Технології доповненої реальності на уроках математики // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (22-24 вересня 2022 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. –С. 251-252
 2. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Про розв'язність нелокальної за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдо диференціальними операторами у просторах типу S. Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (22-24 вересня 2022 р., Чернівці). – Чернівці, С. 111.
 3. Городецький В.В., Колісник Р.С., Мартинюк О.В. Про коректну розв’язність нелокальної за часом задачі для диференціально-операторного рівняння першого порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р. - Чернівці, С. 65-66.
 4. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Про одну нелокальну задачу для еволюцiйного рiвняння з оператором диференцiювання дробового порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16—19 вересня 2020 р. — Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 110-111.
 5. Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближенi розв’язки задачi Кошi для диференцiально-операторного рiвняння гiперболiч­ного типу. – Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матеріали міжн. наук. конф., присвяченої 50-рiччю ф-ту математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.55.
 6. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь // XVII Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 85.
 7. Городецький В.В, Колісник Р.С. Наближені розв’язки задачі Коші для рівняння гіперболічного типу з виродженням // „Диференціальні рівняння та їх застосування.” Міжнародна конференція присвячена 70-річчю від дня народження Д. І. Мартинюка: Матеріали конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. С.15.
 8. Р. Колісник, В. Мироник, І. Тупкало Властивості локалізації розв’язку m-точкової задачі для еволюційного рівняння з оператором Бесселя нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної математичної конференції імені В.Я.Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011р., м. Дрогобич) / Львів.-2011.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.98.
 9. Мартинюк О.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Інтегральні оператори у просторах типу W. Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книги- XXI, 2009. – С.102-103.
 10. Колісник Р.С. Про гладкі розв’язки еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку// Матеріали XII-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (15-17 травня 2008р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2008.–С.204.
 11. Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку з оператором дробового диференціювання // Матеріали  Міжнародної конференції імені В.Я.Скоробогатька (24 вересня – 28 вересня 2007р., м. Дрогобич) / Львів, Львівська політехніка.-2007.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.140.
 12. Городецький В.В., Колісник Р.С. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t у просторах типу C та C' // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Эффективные инструменты современных наук – 2007” (3 – 15 травня 2007р.). Том 9. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007.-С.18-21.
 13. Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегические вопросы мировой науки – 2007” (15 – 28 лютого 2007р.). Том 8. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007.-С.8-10.
 14. Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку по  // Матеріали XI-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (18-20 травня 2006р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2006.–С.461.
 15. Колісник Р.С., Дрінь І.І. Задача Коші для одного класу диференціально- операторних рівнянь // Матеріали Міжнародної конференції „Диференціальні рівняння та їх застосування”(11-14 жовтня 2006 року).-Чернівці.-2006.-С.68.
 16. Городецький В.В., Колісник Р.С. Перетворення Фур’є просторів типу C // Интегральные уравнения и их применения: Тезисы докладов Международной конференции (Одесса, 29 июня - 4 июля 2005г.).-Одеса.-2005.-С.39.
 17. Колісник Р.С. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 6 – 9 червня 2005р.).-Київ.-2005.-С.47.
 18. Колісник Р.С. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”(7 – 21 лютого 2005р.). Том 21. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С.24-25.
 19. Колісник Р.С. Перетворення Фур’є узагальнених функцій нескінченного порядку та їх застосування // Матеріали Міжнародної конференції імені В.Я.Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004р., м. Дрогобич) / Львів, Львівська політехніка.-2004.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.102.
 20. Колісник Р.С. Множини початкових значень гладких розв’язків одного класу еволюційних рівнянь нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана (27 червня - 3 липня 2004р., м. Чернівці) / Чернівці, Рута.-2004.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.44.
 21. Колісник Р.С. Задача Коші для одного класу рівнянь з частинними похідними нескінченного порядку // Матеріали X-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (13-15 травня 2004р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2004.–С.134.
 22. Колісник Р.С. Про деякі класи цілих функцій, експоненціально спадних на дійсній осі // Шості Боголюбівські читання: Тези доповідей міжнародної конференції. – Чернівці – Київ: Ін-т математики НАН України, 2003. - С. 102.
 23. Kolysnyk. On some spaces of entire function // International Conference on Functional Analysis and its Applications Dedicated to the 110-th anniversary of Stefan Banach (May 28-31, 2002, Lviv, Ukraine). Book of abstracts. – Lviv Ivan Franko University, 2002. – P. 108.
 24. Колісник Р.С. Простори типу С // Матеріали IX-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (16-19 травня 2002р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2002. – С.306.
 25. Городецький В., Колісник Р., Юдченко С. Перетворення типу Гаусса-Вейєрштраса формальних рядів Фур’є // Матеріали Міжнародної конференції “Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь” (1-5 жовтня 2001р., м. Дрогобич) – Київ, 2001. – С.48.
 26. Колісник Р.С., Дрінь І.І. Узагальнення просторів типу S та їх застосування // Матеріали Міжнародної конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання” (27-29 серпня 2001р., м. Чернівці ) – Київ, 2001. – С.71.
Українські конференції

 

 1. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (11-13 червня 2012 року, м. Чернівці).- Чернівці: Черні­вець­кий нац. ун-т.- 2012.- С. 57.
 2. Колісник Р.С. Застосування дистанційного курсу «Алгебра та геометрія» для організації самостійної роботи студентів напряму інформатики // Шляхи та методи впровадження дистанційної форми навчання при викладанні дисципліни математичного та інформаційного циклів / Збірник тез доповідей міжвузівського наук.-мет. семінару, Чернівці, 20-21 жовтня 2011р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ
 3. Колісник Р.С. Оператори диференціювання нескінченного порядку у просторах типу S та їх застосування // Нелінійні проблеми аналізу: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С.49.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції
 1. Бузиновська А. Додатки доповненої реальності на уроках математики в ЗЗСО// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 13-14. 
 2. Усатюк І. Онлайн-сервіси для створення інтерактивних вправ, тестувань та опитувань // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 89-90
 3. Бузиновська А.Р. Використання програмного середовища GEOGEBRA та можливостей доповненої реальності на уроках математики// Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. - Чернівці, 2021. - 56-57
 4. Анастасія Бузиновська. Використання програмного середовища Geogebra при вивченні функцій та побудови їх графіків // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Математичний факультет. - Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 9-10.
 5. Бойку Міхаєла. Використання векторного методу при розв’язуванні олімпіадних задач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –С. 7-8.
 6. Наталія Кузь. Елементи сферичної тригонометрії у курсі вищої математики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –С. 51-52. 
 7. Марія Кисилиця. Особливості розв’язування задач з параметрами в ПМК GRAN // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 39-40.
 8. Ощипко Оксана. Особливості вивчення теми “Геометричні перетворення” із використанням ППЗ GRAN – 2D // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чер-нівецький нац. ун-т, 2013 .– С. 451–452.
 9. Федишин Христина. Задачі оптимізації у шкільному курсі математики ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої науки науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 .–С. 493–494.
 10. Лаврук Зоряна. Застосування інформаційних технологій навчання при вивченні курсу алгебри та початків аналізу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 .– С. 427–428.
 11. Світлана Андріой. Педагогічні програмні засоби та їх використання в курсі «Методика викладання математики та інформатики» // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-математичні науки .–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 .–С. 259–260.
 12. Ольга Фріюк. Синектичний метод розв'язування задачі комівояжера // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-математичні науки .–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 .–С. 381–382.
Організація наукових конференцій

Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях”, присвячена 50-річному факультету математики та інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. http://fmi50.pp.ua 

 

Курси підвищення кваліфікації
 1. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (листопад 2022р., 0,15 кредиту (4,5 год.)). Сертифікат 3e6db1b19a0f4025ac052ff881e6d9f3
 2. ІТ-компанія  SoftServe: Навчальний тренінг «Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри» (22 грудня 2022 р., 0,06 кредиту ЄКТС (2 год.)). Сертифікат серії ТМ №2022/02061
 3. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 17 січня 2022 р. по 18 червня 2022 р.). Тема «Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/0815-22
 4. Iнститут Педагогiки НАПН України. Підвищення кваліфікації на тему: «Мето­ди­ка навчання математики у 5-6 класах закладів  загальної середньої освіти», 15 годин (0,5 кредита) Сертифікат № № МТ-1146
 5. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( з 18 по 31 травня 2021 р., 30 год.) Тема «Управління людськими ресурсами» Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 43/18_31.05.2021/13 Реєстраційний № 038/21
 6. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( з 1 по 18 червня 2021 р., 60 год.) Тема «Цифрові інструменти в освітній діяльності» Сертифікат ПК 07/01_18.06.2021/13
 7. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра математики, стажування (з 9.11. 2020р. по 25.02. 2021р., 180 год.), Довідка №25/21 від 10.03.2021р. Тема: «Інноваційні методи і технології при підготовці майбутніх вчителів математики та інформатики у ЗВО»
 8. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643) Онлайн-курс (90 год.) «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти (січень-березень 2021р.) Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/6bb43390f71a4c4faf79c498ee97194f/valid.html
 9. Платформа підвищення кваліфікації ГО «ІППО» (ЄДРПОУ: 43771659)Участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Застосування ІТ-технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу», (29-30 січня 2021 р.) Тема: «Організація змішаного навчання в ЗЗСО. Інструменти» (15 год.) Сертифікат: 138340965587
 10. Платформа підвищення кваліфікації ГО «Платформа ОСВІТИ» (ЄДРПОУ: 43830174) Участь у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО» (20-21 березня 2021 р.) Тема: «Ментальні карти в освітньому процесі. Інструменти для створення» (6 год., Сертифікат11319963262); Тема: «Інструменти середовища ClassDojo для організації змішаного навчання» (6 год. Сертифікат 11319963264)
 11. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Онлайн-курс «Основи користування Moodle» (Сертифікат BNGGRmLIDF,   січень 2020 року, 3 кредити (90 годин))
Робота у спеціалізованих вчених радах

ДФ 76051.004 (Рецензент)

https://drive.google.com/file/d/1pEtLJZLKL22wZWp0fi3pq0JzkqGX-7NK/view 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності