Перейти до основного вмісту
Лучко Вікторія Сергіївна
Асистент, кандидат фіз.-мат. наук

Наукометрічні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-2388-7711

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35240871200

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNEXjLYAAAAJ

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 2000 р. за спеціальністю "Математика", здобула кваліфікацію "Математик. Викладач". Кандидатську дисертацію на тему "Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець" захистила в 2010 р. 

Навчальні посібники
  1. Городецький В.В., Боднарук С.Б., Лучко В.С. Аналітична геометрія. Системи координат. Найпростіші задачі аналітичної геометрії : навч. посібник у 4-х част., - част. 1. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92 с.
  2. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Практикум з математики для студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи: навчальний посібник у 2-х частинах. Частина І.  Чернівці: Місто, 2012. – 76 с.
  3. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Практикум з математики для студентів напрямку "Початкова освіта": навчальний посібник. Частина І. – Чернівці : Місто, 2017. – 116 с.
  4. Городецький В.В.,  Боднарук С.Б.,  Довгей Ж.І.,  Лучко В.С. Аналітична геометрія в теоремах і задачах: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 382 с.
  5.  Довгей Ж.І., Лучко В.С. ,  Мироник В.І. Теоретичні основи математики для студентів напрямку "Початкова освіта" заочної форми навчання: навчальний посібник.  Чернівці:  Місто, 2019. – 172 с.
  6. Городецький В.В.,  Боднарук С.Б.,  Довгей Ж.І.,  Лучко В.С. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 384 с. (з грифом "Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича", протокол №5 від 25.05.2020р.)
  7. Городецький В.В.,  Боднарук С.Б.,  Довгей Ж.І.,  Лучко В.С. Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб. Друге видання, виправлене і доповнене.  Чернівці:  Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 408 с. (з грифом "Рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича", протокол №5 від 25.05.2020р.)

 

Інші публікації у закордонних журналах

1. VS Luchko, AP Petravchuk. On one-sided Lie nilpotent ideals of associative rings // Journal "Algebra and Discrete Mathematics" - Number 4, - 2008. Pp. 102 - 107.

2. Житарюк І.В., Довгий Ж.І., Лучко В.С. Передумови розвитку системи освіти Буковини и Хотинщини за Радянської доби // Pedagogy and Psychology. - V (50) Issue: 111. - 2017 - P. 63-66 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 6,278). http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv50_111.pdf

3. Житарюк І.В., Довгий Ж.І., Лучко В.С. Система освіти Буковини и Хотинщини Радянської доби (40-41 роки ХХ ст.) // Pedagogy and Psychology. - V (53) Issue: 114. - 2017 - P. 61-64 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 6,278). http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v_53__114.pdf

4. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв'язки при розв'язуванні задач алгебри з Використання геометрії // Pedagogy and Psychology: http://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-162VI66 - VI (66), Issue 162 - 2018. - P. 66- 69. https://seanewdim.com/ uploads / 3/4/5/1/ 34511564 / httpdoi.org10.31174send-pp2018-162vi66-14.pdf

5. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні Особливості розв'язування задач з математики підвіщеної складності з Використання властівостей и графіків елементарних функцій // Pedagogy and Psychology: VI (74), Issue 180 - 2018. - P. 70-73. https://seanewdim.com/180i.html

6. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні Особливості розв'язування ірраціональніх рівнянь з параметрами з Використання властівостей и графіків елементарних функцій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIІ (80), Issue: 198, 2019. C. 52-54.

7. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Система освіти Радянської Буковини (50-91 роки ХХ ст.). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (94), Issue: 236, 2020 Sept .. C. 87-91. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_236_94.pdf

8. Лучко В.С., Житарюк І.В., Лучко В.М. Система освіти Радянської Буковини напередодні незалежності України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IX (101), Issue: 259, 2021 Nov. C. 52-54. Index Copernicus: ICV 2020: 94.89 ISSN: 2308-5258, 2308-1996 https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-259IX101

Фахові видання

1. Білун С., Лучко В., Петравчук А. Про суму двох асоціатівніх кілець з ненульовімі ануляторамі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2007. 17-18. С. 77 - 80.

2. Лучко В.С. Про дію діференціювань / В.С. Лучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фіз. Мат. - 2009. - № 1. - С. 77-80.

3. Лучко В.С. Про дію диференціювань на нільпотентні ідеали асоціативних алгебр / В.С. Лучко // Український матем. журн. - 2009. - т.61, №7. - C. 1000-1004.

4. Варварюк Ю., Лучко В., Петравчук П. Про лієву непростоту суми комутатівного кільця и кільця з ненульовім центром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Мат. Мех. - 2011. - №25. - С. 38-41.

5. Лучко В.М. Фундаментальний розв'язок параболічного псевдодіференціального Рівняння ВИЩОГО порядку // В.М. Лучко, М.І. Матійчук, В.С. Лучко / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. и інформ. - Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. - Вип. 23, № 2. С. 11-16.

6. Лучко В.М Двоточкова крайова задача для параболічного Рівняння над полем p - адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. - Т. 1, № 1 - 2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 103-106.

7. Лисенко С., Лучко В., Петравчук А. Ортогональні оператори на асоціатівніх алгебрах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Мат. Мех. - 2014. - №1. - С. 53-58.

8. Лучко В.М. Про періодічній розв'язок параболічного Рівняння над полем p - адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. - Т. 3, № 2. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - С. 60-63.

9. Лучко В.С., Петравчук А.П., Шевчик О.М. Про асоціатівні алгебри з двома великими нільпотентнімі підалгебрамі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фіз. Мат. Науки. - 2016. - №3. - С. 19-24.

Міжнародні українські матеріали конференцій

1. SV Bilun, VS Luchko, AP Petravchuk. On sums of two associative rings with nonzero annihilators.//Abstracts of International Conference on Radicals, July 30 - August 5, 2006 Kyiv, Ukraine, pp. 19 - 20.

2. VS Luchko. On one-sided Lie nilpotent ideals of associative rings // Abstracts of 6-th International Algebraic Conference in Ukraine, July 1-7, 2007 Kamyanets-Podilsky, Ukraine, pp. 127 - 128.

3. Luchko VS On action of derivations on nilpotent ideals of associative algebras / VS Luchko // Abstracts of Talks of 7-th International Algebraic Conference in Ukraine (August 18 - 23, 2009), Kharkov. - 2009. - P. 89.

4. Варварюк Ю.В., Лучко В.С. Про суму комутатівного кільця и кільця з ненульовім центром // Міжнародна наукова конференція, присвячено 50 - річчю кафедри алгебри та математичної логіки (22-23 грудня 2009), Київ. - 2009. - С. 42-43.

5. Luchko, A. Petravchuk. On one-sided almost nilpotent ideals of associative algebras over fields // Abstracts of Talks of 8-th International Algebraic Conference in Ukraine (July 5 - 12, 2011), Lugansk. - 2011. - P. 209.

6. SV Kovriga, VS Luchko, AP Petravchuk. Orthogonal operators on associative algebras // Abstracts of Talks of 9-th International Algebraic Conference in Ukraine (July 8 - 13, 2013), L'viv. - 2013. - P. 97.

7. Лучко В.М., Лучко В.С. Про періодічній розв'язок параболічного Рівняння над полем p-адичних чисел // Перспектівні напрями наукових досліджень - 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференции. У 2 т. - Т. 2. 17-22 жовтня 2015 року, м. Братислава, Словаччина. - С. 89-90.

8. Лучко В.С., Лучко В.М. Завдання Коші для параболічного Рівняння з оператором Ейлера / Диференціальні рівняння та їх! Застосування: тези доповідей Міжнародної Наукової конференции, прісвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О.Перестюка, Ужгород, 19-21 травня 2016 р. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. - С. 93-94.

9. Лучко В.С., Лучко В.М. Про періодічній розв'язок параболічного Рівняння над полем p - адичних чисел / Міжнародна наукова конференція, прісвяченої 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюк, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференции. - Чернівці, 2016. - С. 161-162.

10. Лучко В. М., Лучко В. С. Двоточкова крайова задача для параболічного Рівняння з оператором Ейлера. - Сучасні проблеми математики та ее! Застосування в природничих науках и інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної Наукової конференции, прісвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - С. 80.

11. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв’язки математики та інформатики при розв’язуванні олімпіадних задач. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 73.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

1. Главацька Л., Лучко В.С. Деякі приклади алгебр Лі // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету. 13-14 травня 2009 р. Фізико - математичні науки. С. 401 - 402.

2. Гірник С., Лучко В.С. Нільпотентні асоціатівні кільця // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету. 13-14 травня 2009 р. Фізико - математичні науки. С. 405 - 406.

3. Лучко В.С., Савка О., Сікора В.С. Лі розв'язні ідеалі асоціатівніх кілець // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету. 13-14 травня 2009 р. Фізико - математичні науки. С. 487-488.

4. Лабівська У., Лучко В.С. Послідовності Фарея // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету. 13-14 травня 2015-го. Математичні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - С. 27-28.

5. Швець Л., Лучко В.С. Мотивація навчання на уроках математики // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. - С. 57-58.

6. Сарксян Т., Лучко В.М., Лучко В.С. Мотивація навчання на уроках математики // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - С. 78-79.

7. Юрків О., Лучко В.М., Лучко В.С. STEM-освіта на уроках інформатики // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - С. 95-96.

8. Бурденюк О., Лучко В.С. Використання інтерактівніх вправо на уроках математики // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - С. 11-12.

9. Якуб’як М. Методика проведення уроків математики при дистанційній формі навчання // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (12-14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - С. 105-106. (Науковий керівник - асист. Лучко В.С.)

10.  Панчук I. Прикладні задачі на уроках геометрії // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (12-14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - С. 73-74. (Науковий керівник - асист. Лучко В.С.)

11.  Карпюк A. Проектна діяльність на уроках математики // Матеріали Студентської Наукової конференції Чернівецького національного університету (12-14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - С. 51-52. (Науковий керівник - асист. Лучко В.С.)

 

 

Курси підвищення кваліфікації

1. Онлайн-курс "Зміцнення викладання та організаційного управління в універсітетах", платформа підвищення кваліфікації Prometheus, 0,15 кредиту, 4,5 години, сертифікат 9360d4b9d9cf431fbf7ba31cb7306cb9 (16.02. 2021)

2. Онлайн-курс «#blend_IT: ОПАНУЄМО змішане НАВЧАННЯ» для викладачів, керівніків та ПРАЦІВНИКІВ адміністрації закладів вищої освіти, ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», 3 кредити, 90 годин, *Сертифікат у базі проекту EdEra https: // s3-eu- west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/fd2e8807070b4439b415d0687c4a56ec/valid.html (23.03.2021)

3. Онлайн-курс "Академічна доброчесність", ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», 0,13 кредиту, 4 години, *Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/ cert / de8976dd9133448d98cb0016bd9ede5f / valid.html (28.03.2021)

4. Онлайн-курс "Ефектівні решение Google для оптімізації освітнього процесса онлайн", ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», 0,1 кредиту, 3 години, Сертифікат №ALLУO-2110 (26 березня 2021 р)

5. Онлайн-курс "Ефектівні решение Google for education для хмарної взаємодії", ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», 0,5 кредиту, 15 годин, Сертифікат №БС-03129 (12-22 листопада 2020 р)

6. Ужгородський національний університет, кафедра кібернетики и прикладної математичних, 21.11.2019-30.01.2020. Наказ № 808 від 21.11.2019р.

7. Онлайн-курс "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти", ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», 1 кредит, 30 годин, Сертифікат №GW-0089 (19 жовтня 2021 р)

8. Онлайн-курс "Створення цифрових навчальних ресурсів за допомогою інтерактивного онлайн-сервісу WordWall", Комунальна установа "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради, 0,1 кредиту, 3 години, Сетрифікат ПК-В-2022/484 (31 січня 2022 р)

9. Сучавський університет "Штефан чел Маре" з 27.06.22 по 5.08.22 Наказ №165, 6 кредитів, 180 годин, Сертифікат №018/05.08.2022

10. Дистанційний курс "SSWU TCHR001: Teachers Smart-U", ТОВ "Сігма університет" №44152945, 1 кредит, 30 годин, Сертифікат 31492c76d9674179b0389a4087a70f0e (1-5 серпня 2022 р)

11. Вебінар "Освітні можливості SWAY: дієва інтерактивна візуалізація уроку", Всеосвіта, 0,06 кредиту, 2 години, Сертифікат qo096524, (2 вересня 2022 р)

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності