Перейти до основного вмісту
Мартинюк Ольга Василівна
Професор, доктор фіз.-мат. наук
Декан факультету ФМІ

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0002-0763-3551

http://www.researcherid.com/rid/C-2483-2016

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36650996000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpgdCMAAAAJ&hl=uk 

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 1998 р. за спеціальністю "Математика", здобула кваліфікацію "Математик. Викладач". Кандидатську дисертацію на тему "Задача Коші для еволюційного рівня з оператором Бесселя нескінченного замовлення" (спеціальність 01.01.02 - диференційований рівень) захистила у 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2007 р. Докторську дисертацію "Задача Коші та місцеві багатозначні завдання для еволюційного рівня першого порядку за часом зміною" (спеціальність 01.01.02 - диференціальне рівняння) захистила засідання спеціалізованої вищої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті Імені Тараса Шевченка у 2017 р. У листопаді 2019 року обрана деканом факультету математики та інформатики ЧНУ. Вчене звання професора кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присуджене в 2020 р.

Вітчизняні монографії
 1. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Параболічні псевдодиференціальні рівняння з аналітичними символами у просторах типу S. Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 279с.
 1. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах. Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 340с.
 2. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною. Монографія. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2015. – 400с.
 3. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Нелокальні задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною. Монографія. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2013. – 352с.
 4. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Задача Коші та нелокальні задачі для сингулярних еволюційних рівнянь параболічного типу. Монографія. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2010. – 320с.
Підручники
 1. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Диференціальна  геометрія в теоремах і задачах. Підручник. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. – 396с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1.4/18-Г-1085 від 14.05.2008 року.)
Навчальні посібники
 1. Петришин Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Технології викладання математики у закладах освіти. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 632 с.
 2. Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Класичні та спеціальні методи побудови плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 128 с.
 3. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1. Навч. посібник. 2-ге вид., виправ. і доп. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 544 с. ISBN 978-617-555-036-6
 4. Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С. Методи розв’язування рівнянь та нерівностей з невідомим під знаком аркфункцій. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 5. Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Вибрані питання алгебри та початків аналізу. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 192 с.
 6. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, О.В.Мартинюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 74 c.
 7. Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій : посібник / за ред. В. Кухарського, О. Осередчук, І.Черевко, О.Мартинюк та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
 8. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Рівняння з цілою та дробовою частиною та методи їх розв’язання: Навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 112с.
 9. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Діофантові рівняння та методи їх розв’язування: Навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 84с.
 10. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Формування в учнів навичок доведень математичних тверджень при вивченні шкільної геометрії: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2015. – 64с.
 11. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Рівняння та нерівності з невідомим під знаком обернених тригонометричних функцій: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2015. – 80с.
 12. Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 76 с.
 13. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Про плоскі перерізи просторових фігур. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 72с.
 14. Городецький В. В., Мартинюк О.В., Похила М.М. Геометрія n-вимірних афінних, евклідових та псевдоевклідових просторів. Навчальний посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 204с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11-16772 від 04.11.13 року.)
 15. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Зображення многогранників та побудова їх плоских перерізів. Навчальний посібник – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 140с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11-17367 від 13.11.13 року.)
 16. Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету. Навчальний посібник / укл.: Петришин Р.І., Ушенко О.Г., Іванчук М.Г., Зушман М.Б., Федірчик Т.Д., Мартинюк О.В., Макар В.Ю., Нікорич В.А., Юрій Т.П., Марценяк І.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 208 с.
 17. Мартинюк Василь Тодорович. До 75-річчя від дня народження / Упорядн.: В.В.Городецький, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 58 с.
 18. Обчислювальна техніка та програмування: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 84 с.
 19. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В., Кондур О.С. Вища математика. Загальний курс. Ч.1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія: Навч. посібник. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2010. – 319 с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1.4/18-Г-239 від 28.01.2008 року)
 20. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В., Кондур О.С. Вища математика. Загальний курс. Ч.2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння: Навч. посібник. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2010. – 556 с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1.4/18-Г-239 від 28.01.2008 року)
 21. Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 544с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 5236 від 16.06.2010 року)
 22. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Планіметричні задачі на доведення: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 56с.
 23. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Інверсія та її застосування. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.
 24. Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П., Олійник Н. П. Вища математика. Загальний курс. Ч. 1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія. – Чернівці: Рута, 2006. – 178с.
 25. Лавренчук В. П., Мартинюк О. В., Настасієв П. П. . Вища математика. Загальний курс.Ч. 2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння. – Чернівці: Рута, 2006. – 319с. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Диференціальна  геометрія в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 400с.
 26. Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2000. – 400 с.
 27. Диференціальна геометрія і топологія: Термінологічний довідник/ Укл.: Домбровський Р. Ф., Мартинюк О. В. – Чернівці: Рута, 2000. – 78с.
Методичні роботи
 1. Завдання для аудиторних та домашніх робіт з вищої математики. Част. II / Укл.: Ж.І. Довгей, Р.С. Ко­ліс­ник, О.В. Мартинюк  ­– Чер­­­нів­ці: «Місто», 2018. –101с.
 2. Завдання для аудиторних та домашніх робіт з вищої математики.— Част. І / Укл.: Ж.І. Довгей, Р.С. Ко­ліс­ник, О.В. Мартинюк.— Чер­­­нів­ці: «Місто», 2017.— 128 с.
 3. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.1 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 66 с.
 4. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 56 с.
 5. Контрольні питання та завдання для лабораторних робіт з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В.. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 44 с.
 6. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні реко­мен­дації. – Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В. Мартинюк, В.В. Ковдриш. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 55 с.
 7. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні рекомендації. Частина I / Укл.: Мартинюк С.В., Мартинюк О.В., Ковдриш В.В. – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів географічного та біологічного факультетів / Укл.: О.В.Мартинюк, С.В.Мартинюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах

1.Horodets’kyi, V.V.Martynyuk, O.V.Petryshyn, R.I. On the Generalized Cauchy Problem for the Evolutionary Equation with Operator of Fractional Differentiation // Journal of Mathematical Sciences, 2022, 263(2), pp. 215–237

2. Horodets’kyi, V.V.Martynyuk, O.V.Kolisnyk, R.S. Generalized Spaces of Type S and Evolutionary Pseudodifferential Equations // Journal of Mathematical Sciences, 2022

3. Horodets’kyi V.V.Martynyuk O.V. Evolutionary Pseudodifferential Equations in the Spaces of Generalized Periodic Functions // Journal of Mathematical Sciences , 2021, 256(5), p. 604–627. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-021-05448-6

4. Horodets’kyi V.V., Martynyuk O.V. Approximate Solutions of One Abstract Cauchy Problem // Journal of Mathematical Sciences (United States). 2021. – Volume 253, Issue 2. P. 230-241. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-021-05224-6

5. Horodet’kyi, V.V.Martynyuk, O.V. Evolution pseudodifferential equations with analytic symbols in spaces of s type // Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (1), 160-179. https://doi.org/10.15330/cmp.13.1.160-179

6. Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V., Feduh O.V. The well-posedness of a nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order. – Georgian Mathematical Journal. – 2020. – Volume 27, Issue 1. – P. 67-79. https://doi.org/10.1515/gmj-2018-00

7. Городецкий В., Мартынюк О., Федух О. Нелокальная многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений с переменными символами. I // Дифференциальные уравнения. – 2017. – Т. 53, № 1. – С. 58-76. (V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk, O. V. Fedukh. Nonlocal time-multipoint problem for a certain class of evolutionary pseudodifferential equations with variable symbols: I. Differential Equations, 2017,Volume 53, Issue 1, pp. 56–73)

8. Городецкий В., Мартынюк О., Федух О. Нелокальная многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений с переменными символами. IІ // Дифференциальные уравнения. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 203-214. (V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk, O. V. Fedukh. Nonlocal time-multipoint problem for a certain class of evolutionary pseudodifferential equations with variable symbols: II. Differential Equations, 2017, Volume 53, Issue 2, pp. 200–211.)

9. Городецкий В.В., Мартынюк О.В. Задача Коши для сингулярных эволюционных уравнений с псевдобесселевыми операторами бесконеч­ного порядка. – Дифференциальные уравнения. – 2014, Т.50, №6, С. 780-794. (Переклад: V.V.Gorodetskii, O.V.Martynyuk. Cauchy Problem for Singular Evolution Equations with Pseudo-Bessel Operators of Infinite Order. – Differential Equations. – 2014. – Vol. 50, № 6, pp. 777-791).

10. Городецкий В.В., Мартынюк О.В. Операторы обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева в пространствах типа S. – СМЖ. – 2013, №3, Том 54, С. 569-584. (Переклад: O.V.Martynyuk, V.V.Gorodetskii. Gelfond-Leontiev generalized differentiation operators in spaces of type – SMJ. – 2013, №3, Том 54, P. 446-458.)

11. Городецкий В.В., Мартынюк О.В. Многоточечная задача для одного класса эволюционных уравнений. – Дифференциальные уравнения. – 2013, Т.49, №8, С. 1005-1015. (Переклад: O.V.Martynyuk, V.V.Gorodetskii. Multipoint рroblem for a сlass of evolution equations. – Differential Equations. – 2013. – Vol. 49, Issue 8, pp. 975-985)

12. Городецкий В. В. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка. I / В. В. Городецкий, О. В. Мартынюк // Изв. вузов. Математика, №6, – С. 3–15. {V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk. The Cauchy problem for evolution equations with the Bessel operator of infinite order. I, Russian Mathematics,  Number 6, 2010. – Р. 1–12.}

13. Городецкий В. В. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка. IІ / В. В. Городецкий, О. В. Мартынюк // Изв. вузов. Математика, №7, – С. 31–42. {V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk. The Cauchy problem for evolution equations with the Bessel operator of infinite order. IІ, Russian Mathematics,  Number 7, 2010. – Р. 26–36.}

Рейтингові вітчизняні видання
 1. В. В. Городецький, О. В. Мартинюк, Р. С. Колісник: Узагальнені простори типу S та еволюційні псевдодиференціальні рівняння // Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 1. – С. 28-55.
 2. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальна за часом задача для одного класу псевдодиференцiальних рiвнянь з гладкими символами // Буковинський математичний журнал. – 2021. – Т.9, № 1. - С. 1-15.
 3. Городецький В.В., Колісник Р.С., Мартинюк О.В. Нелокальна задача для рівнянь з частинними похідними параболічного типу // Буковинський математичний журнал. – 2020. – Т.8, № 2. - С. 24-39.
 4. Петришин Р.І., Мартинюк О.В. Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНI ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ», присвячена 100-рiччю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана // Буковинський математичний журнал. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 7-9.
 5. Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Про узагальнену задачу Коші для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2020. – Т.23, № 4. – С. 457-475.
 6. Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Про узагальнену задачу Коші для одного класу диференціальних рівнянь нескінченного порядку // УМЖ. – Київ, Т. 72, №7, 2020. – С.886-902. (Переклад: Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V., Petryshyn, R.I. On the Generalized Cauchy Problem for One Class of Differential Equations of Infinite Order // Ukrainian Mathematical Journal, 2020, 72(7), Р. 1030–1050.)
 7. Городецький В. В., Мартинюк О. В.Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в просторах узагальнених періодичних функцій // Нелінійні коливання. – 2020. – Т.23, № 1. – С. 38-57.
 8. Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами в просторах типу W // УМЖ. – Київ, Т. 71, №9, 2019. – С.1208-1226. (Переклад: Horodets’kyi, V.V.Martynyuk, O.V.Petryshyn, R.I. Nonlocal Multipoint (in Time) Problem for Evolutionary Pseudodifferential Equations with Analytic Symbols in the Spaces of Type W // Ukrainian Mathematical Journal, 2020, 71(9), р. 1379-1401.)
 9. Городецький В. В., Мартинюк О. В.Про наближені розв’язки однієї абстрактної задачі Коші // Нелінійні коливання. – 2019. – Т.22, № 3. – С. 341-349. (Переклад: Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V. Approximate Solutions of One Abstract Cauchy Problem // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2021, 253(2), pp. 230–241.)
 10. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Принцип локалізації для формальних рядів Фур’є, підсумованих методами типу Гаусса-Вейєрштрасса // Буковинський математичний журнал. – 2019. – Т.7, № 2. - С. 30-38.
 11. Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про одну нелокальну задачу для рівнянь параболічного типу // Буковинський математичний журнал. – 2019. – Т.7, № 1. – С. 1-18.
 12. Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближенi розв’язки задачi Кошi для диференцiально-операторного рiвняння гiперболiчного типу // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т.6, № 3-4. – С. 21-32.
 13. V. Horodets’kyi, O.V. Martynyuk, A. O. Shyrokovs’kykh. On One Generalization of the Cauchy Problem for Singular Evolutionary Equations of the Parabolic Type. Journal of Mathematical Sciences. – January 2018, Volume 228, Issue 3, pp 181–206.
 14. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Широковських А. Про одне узагальнення задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь параболічного типу // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 19, №4, 2016. – С.435-457. ( V. Gorodetsky, O. V. Martynyuk, A. O. Shyrokovskykh. On a generalization of a Cauchy problem for singular parabolic type evolution equations. - Nonlinear Oscillations. – 2016. - Vol. 19, No. 4, pp. 435-457.)
 15. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні багатоточкові за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами // УМЖ. – Київ, Т. 66, №2, 2014. – С.159-175. (Переклад: V. V. Horodets’kyi, O. V. Martynyuk. Nonlocal Problem Multipoint in Time for the Evolutionary Equations with Pseudo-Bessel Operators with variable Simbols. – Ukrainian Mathematical Journal. – July 2014, Volume 66, Issue 2, pp. 178-196.)
 16. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь зі змінними символами // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 17, №3, 2014. – С.314-331. (Переклад: V.V. Horodets’kyi, O.V. Martynyuk, R.I. Petryshyn. Cauchy Problem for Evolutionary Pseudodifferential Equations with Variable Symbols. – Journal of Mathematical Sciences. - January 2016, Volume 212, Issue 3, pp 234–253.)
 17. Horodetskyj V. V., Martynyuk O. V. Nonlocal with respect to time problems for a class of singular evolution equations // Matematychni Studii, V. 42, No 2. - 2014, pp. 165-180.
 18. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // УМЖ. – Київ, №3, 2013. – С.339-353. (Переклад: V. V. Horodets’kyi, O. V. Martynyuk, R. I. Petryshyn Correct Solvability of a Nonlocal Multipoint (in Time) Problem for One Class of Evolutionary Equations. – Ukrainian Mathematical Journal. – August 2013, Volume 65, Issue 3, pp. 377-392.)
Українські академічні видання
 1. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Властивість локалізації для згорток узагальнених періодичних функцій. – Доповіді НАН України, 2020, №4.- С. 3-9.
 2. Городецький, В.В., Мартинюк, О.В. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних сингулярних рівнянь. – Доповіді НАН України, 2018, №5.- С. 8-15
 3. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь // Доповіді НАН України. – Київ, №1, 2013. – С.7-13.
 4. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання // Доповіді НАН України. – Київ, №3, 2013. – С. 7-13.
 5. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – Київ, №4, 2013. – С. 7-13.
 6. Мартинюк О.В., Городецький В.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь з необмеженими за часом коефіцієнтами // Доповіді НАН України. – Київ, №2, 2012. – С.19-24.
 7. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами диференціювання та Бесселя нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – Київ, №9, 2003. – С.18-24.
 8. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Оператори Бесселя нескінченного порядку та їх застосування // Доповіді НАН України. – Київ, №6, 2003. – С.7-12.
Фахові видання
 1. Городецький В., Мартинюк О., Тодоріко Т. Про одне узагальнення задачі Коші для еволюційних сингулярних рівнянь параболічного типу нескінченного порядку // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника. Львів, 2017. – С. 22-37.
 2. Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V., Kolysnyk S.  A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order // Буковинський математичний журнал. – Т.3, №4. – Чернівці, 2015. – С. 7-17.
 3. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Про розв’язність двоточкової за часом задачі для еволюційного рівняння з оператором диференціювання Гельфонда-Леонтьєва у просторах типу ¢ // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу / Зб. праць Інституту математики НАН України. – 2014. – Т.11, №2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2014. – С. 41-57.
 4. Мартинюк О.В. Простори типу S та їх узагальнення // Буковинський математичний журнал. – Т.2, №1. – Чернівці, 2014. – С. 69-84.
 5. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Розв’язність задачі Коші та двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва // Буковинський математичний журнал. – Т.2, №2-3. – Чернівці, 2014. – С. 41-58.
 6. Мартинюк О.В. Двоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу / Зб. праць Інституту математики НАН України. – 2013. – Т.10, №2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2013. – С. 220-235.
 7. Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІV // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С.123-139.
 8. Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІII // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 7. – С.199-212.
 9. Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційованих функцій ІІІ // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Т2, №1. Математика. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 55-62.
 10. Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІI // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С.157-171.
 11. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: математика: зб. наук. пр. – Т. 2, №2-3. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.41-48.
 12. Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. І // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 5. – С.179-192.
 13. Мартинюк О.В. Багатоточкова задача для одного класу диференціально-операторних рівнянь // Доповіді НАН України. – Київ, №10, 2011. – С. 19-24.
 14. Мартинюк О. В., Мартинюк С.В. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з гармонійним осцилятором // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута, 2008.- С.81-87.
 15. Мартинюк О.В. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з оператором диференціювання-Бесселя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 314-315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006.- С.118-121.
 16. Мартинюк О.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t з оператором Бесселя нескінченного порядку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 160. Математика. – Чернівці: Рута, 2003.- С.95-98.
 17. Мартинюк О.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 134. Математика. – Чернівці: Рута, 2002.- С.71-83.
 18. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Шевчук Н.М. Оператори Бесселя нескінченного порядку // Крайові задачі для диф. р-нь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2001. – Вип. 7. – С.61-70.
 19. Житарюк І.В., Житарюк С.І., Мартинюк О.В. До питання розв’язання задач з диференціальної геометрії. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2001. – Вип 6. – С.276-278.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції
 1. Правіцка Н. Методичні особливості викладання вибраних тем шкільного курсу геометрії з використанням ППЗН. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С. 56-57
 2. Решетнік Ю. Зв'язок інверсії з гомотетією та рухами. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С. 58-59
 3. Решетнік Ю. Розв’язування рівнянь з цілою та дробовою частинами. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 73-75.
 4.  Правіцка Н. Застосування DG при розв’язуванні планіметричних задач. Матеріали
  студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – С. 69-70.
 5. Косован К. Рівняння з цілою і дробовою частиною. Матеріали студентської наукової
  конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 31-33
 6. Полюк Ю. Формування в учнів навичок доведень математичних тверджень при вивченні геометрії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 47.
 7. Яремак Т. Метод інверсії в задачах. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 63.
 8. Пислар О. Про деякі методи розв’язування діофантових рівнянь. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 року). Математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 31-32.
 9. Марія Мацейків. Ефективність використання нерівностей при розв’язуванні задач з математики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 39-40.
Робота в редколегії наукових видань

Член редколегії "Буковинського математичного журналу"

http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/about/editorialTeam 

Організація наукових конференцій
Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка (2021)

Співголова організаційного комітету

https://difeq-chnu-ua.blogspot.com/ 
Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь
та їх застосування”, присвячена 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана (2020)

Голова організаційного комітету

http://sde100.fmi.org.ua/?page=organizingcommittee 

Курси підвищення кваліфікації
 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Онлайн-курс «Основи користування Moodle» (Сертифікат: IybKuaij4n, 3.04.2020, 3 кредити (90 годин)).
 2. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (17.01.2022 – 18.06.2022). Тема «Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/0823-22 видане 18.06.2022 р.
 3. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( з 18 по 31 травня 2021 р., 30 год.) Тема «Управління людськими ресурсами» Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 43/18_31.05.2021/13 Реєстраційний № 038/21.
 4. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( з 1 по 18 червня 2021 р., 60 год.) Тема «Цифрові інструменти в освітній діяльності» Сертифікат ПК 07/01_18.06.2021/13
Робота у спеціалізованих вчених радах

ДФ 76051.003 (Рецензент)

https://drive.google.com/file/d/1pEtLJZLKL22wZWp0fi3pq0JzkqGX-7NK/view 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності