Перейти до основного вмісту
Мироник Вадим Ілліч
Доцент кафедри алгебри та інформатики

Наукометричні бази даних

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204936496

https://orcid.org/0000-0003-1680-4479

https://scholar.google.com/citations?user=2CtFEN4AAAAJ&hl=ru

 

 

У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і одержав диплом магістра математики (кваліфікація "Математик. Викладач"). У 2009 році захистив кандидатську дисертацію. У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики.

Навчальні посібники
 1. Домбровський Р.Ф., Колісник Р.С., Мироник В.І. Контрольні питання та навчальні завдання з розділу “Теорія поверхонь” аналітичної геометрії: Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2003. – 63с.
 2. Ковдриш В.В. Лінії другого порядку: Навчальний посібник. Частина I. / В.В. Ковдриш, Р.С. Колісник, В.І. Мироник –Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009.– 68с.
 3. Мироник В.І. Вибрані питання ріманової геометрії: Навч. посібник./ Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – Част. 1-ша. – 56 с.
 4. Ковдриш В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І.Загальна теорія кривих другого порядку: Навчальний посібник. Чернівці: Місто, 2012 – 72с.
 5. Мироник В.І. Практикум з математики. Навчальний посібник. Частина1./В.І. Мироник, В.С. Лучко, Ж.І. Довгей// - Чернівці: Місто, 2012. – 76с.
 6. Математика: навч. посіб. У 2-х частинах. Частина 1-ша / Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-72с.
 7. Мироник В.І., Лучко В.С., Довгей Ж.І. Практикум з математики для студентів напрямку «Початкова освіта» : навчальний посібник. Частина І. – Чернівці : «Місто», 2017. – 116 с.
 8. В.В. Городецький, Р.С. Колісник, В.І. Мироник. Лінії другого порядку : навчальний посібник. − Чернівці : Місто, 2018 − 134с.
 9. Ж.І. Довгей, В.С. Лучко, В.І. Мироник. Теоретичні основи математики для студентів напрямку «Початкова освіта» заочної форми навчання: навчальний посібник. – Чернівці : «Місто», 2019. – 172 с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах
 1. Mykhaylyuk, V., Myronyk, V. Metrizability of partial metric spaces// Topology and its Applications (2022), Volume  308 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166864121003667
 2. Vadym Myronyk, Volodymyr Mykhaylyuk Caratheodory’s solution of the Cauchy problem and a question of Z. Grande // Mathematica Slovaca

  https://www.mendeley.com/catalogue/381f3f7f-a5e3-390f-9eb6-0c8057d2c09d/

 3. Mykhaylyuk, V., Myronyk, V. Compactness and completeness in partial metric spaces // Topology and its Applications (2020), Volume 270

  https://www.mendeley.com/catalogue/5b582997-be07-3e74-bc2b-4e426d803f6f/

 4. Городецкий В.В. Двухточечная задача для одного класса эволюционных уравнений. I/ Василий Васильевич Городецкий, Вадим Ильич Мироник // Дифференц. уравнения – – Т. 46.  №3. – С.349­–363.
 5. Городецкий В.В. Двухточечная задача для одного класса эволюционных уравнений. II/Василий Васильевич Городецкий, Вадим Ильич Мироник // Дифференц. уравнения – – Т. 46. №4. – С.520­–526.
Інші публікації у закордонних журналах
 1. Житарюк І.В., Мироник В.І., Мироник О.Д. Система освіти Радянської Буковини у перші повоєнні роки (44-50-і роки ХХ ст.) // PedagogyandPsychology. – V(62) Issue:142. – 2017 – P. 55-58
Рейтингові вітчизняні видання
 1. Городецький В.В.Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами /Василь Васильович Городецький, Вадим Ілліч Мироник// Доп. НАН України.–2008.–№6.–С.7–13.
 2. Мироник В.І., Михайлюк В.В. Лінійні рівняння з частинними похідними першого порядку у класі нарізно диференційовних функцій // Карпатські математичні публікації. – 2013. – Т.5, №1. – С.89–93.
 3. Мироник В., Михайлюк В. Топологічні властивості частково метричних просторів // Праці міжнародного геометричного центру. – Т. 9, №3–4. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – С. 37–49.
Українські академічні видання
 1. Мироник В.І., Городецький В.В. Нульові множини одного класу аналітичних функціоналів// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 288. – Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.80-89.
 2. Мироник В.І. Періодична задача Коші для одного класу еволюційних рівнянь// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 314-315. – математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.134-142.
 3. Мироник В.І., Колісник Р.С. Властивість локалізації розв’язків задачі Коші одного класу псевдодиференціальних рівнянь.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 336-337. – Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.125-132.
 4. Мироник В.І. Регуляризація розбіжних інтегралів у просторах узагальнених періодичних функцій / В.І. Мироник// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 528. Математика. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.93–99.
 5. Кулик Т.С., Мироник В.І. Багатоточкова задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб. наук. пр. – Т.1, № 3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – с. 49 – 57.
 6. В.І. Мироник, В.В. Михайлюк Рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами у класі нарізно диференційовних функцій// Мат. Студії.- 2014.- Т.42, №1.- С.33-37. 
 7. В.І. Мироник, В.В. Михайлюк Рівняння з частинними похідними першого порядку у класі нарізно L-диференційовних функцій// Буковинський математичний журнал. – Т. 3, №3–4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – с. 133–137.
Фахові видання
 1. Мироник В.І., Тупкало І.С.Дослідження властивостей розв’язків двоточкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – вип.6. – Кам’янець-Подільський: нац. ун-т, 2012. – С.171‑182.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності