Перейти до основного вмісту
Сікора Віра Степанівна
Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Заступник декана з навчально-методичної роботи

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри та інформатики.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-5283-8759

http://www.researcherid.com/rid/C-2638-2016

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14069073700

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd8TkpEAAAAJ&hl=uk

Сікора Віра Степанівна у 1997 році з дипломом з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федь­ко­вича за спеціальністю "Математика", здобула кваліфікацію "Математик. Викладач". Того ж року розпочала трудову кар'єру на кафедрі алгебри і геометрії Чернівецького державного університету та, паралельно,  вступила до аспірантури до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатську дисертацію на тему "Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок" (спеціальність 01.01.06 – алгебра і теорія чисел; керівник - доктор фізико-матема­тич­них наук, про­фесор Сущанський Віталій Іванович) за­­хистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському на­ці­о­­нальному університеті імені Тараса Шевченка в 2001 р.

Вчене звання доцента кафедри алгебри і геометрії ЧНУ присвоєно в 2003 р.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди:

Вітчизняні монографії
 1. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок. Монографія.– Чернівці: Технодрук, 2018.– 168 c.
Навчальні посібники
 1. Сущанський В.І., Сікора В.С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування.– Чернівці: Рута, 2003.– 256 c.
 2. Колісник Р.С., Сікора В.С., Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.– 292 с.
 3. Програмування для Microsoft Excel на Visual Basic for Applications (VBA): Метод. вказівки / Укл. Юрченко І.В., Сікора В.С.– Чернівці: ЧНУ, 2009.– 56 с.
 4. Колісник Р.С., Сікора В.С., Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Видання друге. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Книги – XXI, 2010.— 292 с.
 5. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013.— 353 с.
 6. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці, 2014.— 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).
 7. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2: Навчальний посібник.– Чернівці, 2015. – 210 с.
 8. Житарюк І.В., Сікора В.С. Тестові завдання з елементарної математики і методики викладання математики: Навч. посібник.‒ Чернівці: Технодрук, 2015.‒ 60 с
 9. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша. Видання друге, стереотипне: Навчальний посібник.— Чернівці, 2016.— 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).
 10. Сущанський В.І., Сікора В.С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. Навчальний посібник. Вид. 2-е.‒ Чернівці: Технодрук, 2017.‒ 240 с.
 11. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. Видання 3-тє.— Чернівці, 2018.– 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).
 12. Методологія та організація наукових досліджень: Курс лекцій/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Сікора В.С. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 13. Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С. Методи розв’язування рівнянь та нерівностей з невідомим під знаком аркфункцій. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 14. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Лінійна алгебра в теоремах і за­да­чах. Частина друга: Навчальний посібник.— Чернівці, 2023.— 252 с.
Методичні роботи
 1. Програма та навчальні завдання з основ геометрії / Укл.: Р.Ф. Домбровський, В.С. Сікора.– Чернівці: ЧНУ, 2001.– 72 с.
 2. Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І / Укл.: Р.С. Колісник, М.М. Похила, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2002.– 72 с.
 3. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 4. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с.
 5. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 6. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 48 с.
 7. Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 56с.
 8. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика / Укл.: Ясинський В.К., Юрченко І.В., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2004.– 56 с.
 9. Алгебраїчні операції на множинах та їх властивості: Методичні вказівки / Укл.: І.В.Житарюк, В.С.Сікора.– Чернівці: Рута, 2005.– 77 с.
 10. Навчальна, педагогічна та переддипломна практики: Методичні вказівки для студентів спеціальності 080101 – Математика / Укл.: Петришин Р.І., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2005.– 37 с.
 11. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 71с.
 12. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІІ/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.
 13. Лінійна алгебра. Метод Гаусса. Визначники: Вказівки до практичних занять/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.
 14. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІIІ/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2008.– 79с.
 15. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІV/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2008.– 72 с.
 16. Алгебра та геометрія. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл.: Колісник Р.С., Сікора В.С.— Чернівці: Книги – XXI, 2011.— 64 с.
 17. Лінійна алгебра. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл.: Колісник Р.С., Сікора В.С.— Чернівці: Книги – XXI, 2011.— 43 с.
 18. Завдання для контрольних і самостійних робіт з алгебри та геометрії.— Част. друга / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.— Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.— 63 с.
 19. Завдання для контрольних і самостійних робіт з лінійної алгебри.— Част. друга / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.— Чернівці: Чернівецький національний. ун-т, 2011.— 47 с.
 20. Контрольні питання та завдання з лінійної алгебри. 2 семестр / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 47 с.
 21. Контрольні питання та завдання з алгебри та геометрії. 2 семестр / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 63 с.
 22. Лінійна алгебра. Контрольні питання і завдання для самостійної роботи. 1 семестр / Укл.: Р. С. Колісник, В. С. Сікора.‒ Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.‒ 58 с.
 23. Практична підготовка студентів-магістрів спеціальності 014.04 ‒ Середня освіта (Мате­ма­тика): Методичні вказівки / Укл.:  Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С.– Чер­нів­ці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 52 с
 24. Практична підготовка студентів-бакалаврів спеціальності 014.04 ‒ Середня освіта (Мате­ма­тика): Мето­дичні вказівки / Укл.:  Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С.– Чер­нів­ці: Черні­вецький нац. ун-т, 2023. – 64 с.
 25. Алгебра і теорія чисел: Методичні вказівки до курсу / Укл.: В.С.Сікора.– Чернівці: Технодрук, 2023.– 64 с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах
 1. Sikora, V.S., Sushchanskii, V.I. Systems of generators of automaton permutations groups // Cybernetics and Systems Analysis.- 36, 415–425 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02732992 https://www.scopus.com/sourceid/12933?origin=resultslist
Інші публікації у закордонних журналах
 1. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв’язування задач з стереометрії у старшій школі // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.‒ IV(49) Issue:103.‒ 2016.‒ P.61-64. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv_49__103.pdf
 2. Yurchenko I.V., Sikora V.S. Stability of the solution of stochastic partial differentialequation with random parameters // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.‒ Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe.‒ 2018.‒ Vol.18, N 158.‒ P. 21-24. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_158_18.pdf
 3. Yurchenko I.V. , Sikora V.S. On existence of solution of the Cauchy problem for one class of stochastic partial differential-difference equations with random external perturbations // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.‒‒ Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. ‒ 2019.‒ Vol.23, N 193.‒ P. 89-92. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vii_193_23.pdf
 4. Sikora V.S. Two-element generators systems of the wreath product of some groups // Modern scientific researches.- 2020.- Issue №11, Part 2.- P.110-118. See № 11-02 (2020) (modscires.pro)
 5. Sikora V. Minimal Generators Systems for Groups of Automatic Permu­ta­ti­ons // International  Scientific  Periodical  Journal  "SWorldJournal".– 2021.– Issue 7, Part 2.– P.48-55.– Published by: SWorld &  D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-07-02-014
  https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj07-02/swj07-02
Рейтингові вітчизняні видання
 1. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних для гіпероктаедральної групи та її нормальних підгруп //  Научный взгляд в будущее.‒ Вып. 5, Т.2.– Одеса: Куприенко СВ, 2017.– C.104-107. https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif05-02/slif05-02
Українські академічні видання
 1. Cикора В.С., Сущанский В.И. Системы порождающих групп автоматных подстановок // Кибернетика и системный анализ.– 2000.– №3.– С.121–133.
Фахові видання
 1. Сікора В.С., Собчук В.С. Дослідження геодезійних напівсиметричних проективно m–рекурентних (m 3,4) ріманових просторів // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. пр., присв. 80–річчю від дня народження проф. В.П. Рубаника.– К.: Ін-т математики НАН України, 1997.– С. 210–219.
 2. Сiкора В.С. Двоелементнi бази гiпероктаедральних груп // Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 1999.– N1.– С.87–93.
 3. Ciкора В.С. Розклади елементiв мономiальних груп над скiнченними полями за мiнiмальними базами // Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 1999.– N3.– С.71–79.
 4. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi вiнцевого добутку двох симетричних груп для двоелементної системи твiрних // Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: ЧДУ, 2000.– Вип.76.– С.99–105.
 5. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi гiпероктаедральних та мономiальних груп // Вiсн. Київського ун-ту. Серiя: Фiз.-мат. науки.– 2000.– N2.– С.119–123.
 6. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.– Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 2001.–140 с.
 7. Ciкора В.С. Оцінка дiаметра графа Келi групи автоматних підстановок // Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: ЧДУ, 2002.– Вип.134.– С.104–106.
 8. Заводя М.В., Сікора В.С. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп.– Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 2002.– N2.– С. 54–63.
 9. Сікора В.С. Верхня оцінка діаметра графа Келі вінцевого добутку двох знакозмінних груп.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2002.– Вип.150.– С.83–86.
 10. Заводя М.В., Сікора В.С. Системи твірних нормальних підгруп гіпероктаедральної групи.– Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 2002.– N3.– С. 28–34.
 11. Воловідник О.П., Сікора В.С. Мінімальні системи твірних нормальних підгруп мономіальної групи над скінченним полем.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2003.– Вип. 160.– С.14–18.
 12. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних метасметричних груп скінченного рангу.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2005.– Вип. 239.– С.100–106.
 13. Заводя М.В., Сікора В.С., Сущанський В.І. Системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2006.– Вип. 314–315.– С. 64–72.
 14. Сікора В.С. Сущанський Віталій Іванович.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– Вип. 336–337.– С. 210–211.
 15. Олійник Б.В., Сущанський В.І., Сікора В.С. Метасиметричні та метазнакозмінні групи нескінченного рангу // Математичні студії, 2008.– Т. 29, N 2.–– C.139–150.
 16. Заводя М.В., Сікора В.С., Сущанський В.І. Двохелементні системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу // Математичні студії, 2010.– Т. 34, N 1.– C.3–12.
Закордонні матеріали конференцій
 1. Sikora V.S. Minimal generators systems and estimations for Cayley's graph diameter of the wreath product of symmetric groups // International Conference "Groups and Group Rings X" (Poland, Wisla, June 10-14, 2003).– Wisla, 2003.– P.43.
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Собчук В., Сікора В. Про геодезійні відображення проективно m–рекурентних ріманових просторів n V // VI Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (15–17 травня 1997 року, м. Київ): Матеріали конференції.– 1997.– С. 368.
 2. Собчук В.С., Сікора В.С. Про геодезійне відображення напівсиметричних проективно m–рекурентних ріманових просторів // Міжнародна конференція з геометрії "в цілому" (Черкаси, 8–13 вересня 1997 року): Тези доповідей.– Черкаси, 1997.– С.35–36.
 3. Sikora V.S. On generators of the wreath products on symmetric groups // Матерiали II-ої мiжнар. алгебр. конф. в Українi, присвяченої пам'ятi професора Л.А. Калужнiна (1914–1990).– Вiнниця, 1999.– С.45–46.
 4. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi вiнцевого добутку симетричних груп // Матерiали VIII-ї Мiжнар. наук. конф. iм. академiка М.Кравчука.– К.: НТУУ (КПI).– 2000. – С.360.
 5. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi метасиметричної групи скінченного рангу // Третя мiжнародна алгебраїчна конференція в Україні. Наук. видання.– Суми: СумДПУ.– 2001. –– С.248–250.
 6. Сікора В.С. Дiаметр графа Келi вінцевого добутку знакозмінних груп щодо двохелементних систем твірних // Міжнародна конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О. Граве (1863–1939) в Київському університеті (17–22 червня, 2002 року, м. Київ): матеріали конференції.– Київ, 2002.– С. 122.
 7. Sikora V. Filtered wreath products.– 5-th Internatoinal Algebraic Conference in Ukraine (Ukraine, Odessa, July 20-27, 2005) / Abstracts.– Odessa, 2005.– P. 196
 8. Sushchansky Vitaly, Sikora Vira. On some applicacations of probabilistic methods in geometric group theory.– International Conference Modern Problems and New Trends in Probability Theory (Ukraine, Chernivtsi, June 19-26, 2005) / Abstracts, II.– Chernivtsi, 2005.– P. 108.
 9. Sushchansky V.I., Sikora V.S. On some applications of probabilistic methods in geometric groups theory// Матерiали XI-ї Мiжнар. наук. конф. iм. академiка М.Кравчука.– К.: НТУУ (КПI).– 2006. – С.750.
 10. Sushchansky V.I., Sikora V.S. Orders of metasymmetrical groups of infinite rank// 6-th International Algebraic Conference in Ukraine (Ukraine, Kamyanets-Podilsky, July 1-7, 2007) / Abstracts.– Kamyanets-Podilsky, 2007.– P. 199–200.
 11. Віра Сікора. Фільтровані вінцеві добутки груп підстановок // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька (Україна, Дрогобич, 24-28 вересня 2007 р.) / Тези доповідей.– Львів, 2007.– С. 250.
 12. Sikora V.S. On orders of metasymmetrical groups of infinite rank // Матерiали XII-тої Мiжнародної наукової конференції iмені академiка М.Кравчука.– К.: ТОВ «Задруга».– 2008. – С.789.
 13. Сікора В.С. Про системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІ Мiжнародної науко-во-технічної конференції (26-30 травня 2009 року).– Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2009.– С. 199.
 14. Сікора В.С. Дія знакозмінних груп на просторах Кантора // Мiжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (8-13 червня 2009 року). Тези доповідей.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.– С. 163.
 15. Сікора В.С. Двохелементні системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // 13-та мiжнародна наукова конференція iмені академiка М. Кравчука (Київ,13-15 травня 2010 року): Матеріали конференції.– К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 250.
 16. Sikora V.S. Orders of metasymmetrical groups of infinite rank // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 12-ї Мiжнародної науково-технічної конфе-ренції SAIT 2010 (Київ, 25-29 травня 2010 року).– К,: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010.– С.41.
 17. Sikora V. Two-elements generators systems of the meta-alternating groups of the infinite rank // Восьма Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: збірник тез (англ. мовою). — Луганськ: Видавництво Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011.— С.131.
 18. Сікора В.С. Побудова мінімальних систем твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу // «Системний аналіз та інформаційні технології»: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 23-28 травня 2011 р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».— К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011.— С. 156.
 19. Сiкора В.С., Сумарюк М.І. Апроксимування систем рiвнянь над вiльними добутками груп у класi скiнченних груп // International Mathematical Conference: Abstracts of talks.– Mykolayiv: Published by Mykolajiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012.– C. 89-90.
 20. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // 9-th International Algebraic Conference in Ukraine (8-13 july 2013, L’viv, Ukraine). Book of abstracts.— L’viv, 2013.— P. 242.
 21. Кулик Т.С., Сікора В.С. Викладання елементів теорії груп перетворень для класів з поглибленим вивченням математики // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013» (18-29 июня 2013 г.).— Одесса: Куприенко, 2013.— С. 76-77
 22. Sikora V.S. Order of metasymmetrical groups of infinite rank // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІ міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– C. 152-153.
 23. Сiкора В.С. Скiнченнi топологiчнi системи твiрних метазнакозмiнних груп нескiнченного рангу // X Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена 70-рiччю Ю. А. Дрозда. 20–27 серпня 2015 р., Одеса, Україна. Тези доповiдей. — Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2015.— C. 148.
 24. Sikora V.S. Мetasymmetrical groups of infinite rank and their order // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІI міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– C. 209-210.
 25. Сікора В. Про мінімальні системи твірних у вінцевих добутках скінченної кількості знакозмінних груп // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р.– Чернівці: ЧНУ, 2018.– С.122.
 26. Сікора В.С., Юрченко І.В. Інформаційно-цифрова компетентність викла­дача як умова ефективної підготовки фахівців вищої школи // Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, February 23-26, 2021).– 423–425. DOI: 10.46299/ISG.2021.I.VI

  https://isg-konf.com/wp-content/uploads/VI-ConferenceFebruary-23-262021-book.pdf

Українські конференції
 1. Sikora V.S. On minimal generators systems of normal subgroups of monomial groups on the finite field // Перша літня школа з топологічної алгебри і функціонального аналізу (Львів–Козьова, 22-31 липня 2003): Матеріали конференції.– С.36-37.
 2. Сікора В.С. Незвідні системи твірних групи автоматних підстановок.– Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача (Україна, Львів, 24-27 травня 2005 р.) / Тези доповідей.– Львів, 2005.– С.240–241.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції
 1. Воловідник Олена. Про мінімальні системи твірних деяких нор­маль­­них діль­ників мо­но­мі­аль­ної гру­пи // Студентська наукова конференція (14-15 травня 2003 року). Матеріали конференції. Книга 1. Природничі на­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2003.– С.403–404. (Науковий керівник - Сікора В.С.).
 2. Ковдриш Володимир. Про деякі генетичні коди для симетричних та знакозмінних груп // Студентська наукова конференція (14-15 травня 2003 року). Матеріали конференції. Книга 1. Природничі науки.– Чернівці: Ру­та, 2003.– С.437–438. (Науковий керівник - Сікора В.С.).
 3. Воловідник Олена. Дослідження мінімальних систем твірних деяких нор­маль­­­них діль­ни­ків мо­но­мі­аль­ної гру­пи та групи  // Студентська на­у­ко­ва кон­фе­ренція, при­свя­че­на 170-річчю з дня на­род­ження Юрія Федько­ви­ча (12-13 травня 2004 року). Матеріали кон­ференції. Фізико-ма­тематичні на­­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2004.– С.17-18. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 4. Склярук Антоніна. Системи твірних та визначальні спів­від­но­шен­ня симет­рич­них та зна­ко­змінних груп // Сту­дентська наукова конфе­ренція, при­свя­че­на 170-річчю з дня на­род­-жен­ня Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Ма­­те­рі­а­ли конференції.  Фізико-ма­те­ма­тичні на­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2004.– С.71-72. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 5. Слівко Юлія. Дослідження центральниз рядів деяких груп // Студентська на­укова конфе­рен­ція, присвя­че­на 170-річчю з дня народження Юрія Федь­ко­­ви­ча (12-13 травня 2004 ро­ку). Матеріали кон­фе­ренції.  Фіз.-мат. на­у­ки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2004.– С.77-78. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 6. Ганзюк Світлана. Групи автоматних підстановок // Матеріали сту­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­ренції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 ро­ку). Фі­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2005.– С.31–32. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 7. Іванна Гладій. Гіпероктаедральні групи // Матеріали сту­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції, при­свяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зико-ма­те­матичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.35–36. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 8. Томко Антоніна. Фільтровані вінцеві добутки // Матеріали сту­дент­сь­кої на­у­ко­вої кон­фе­­ренції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.133–134. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 9. Чімбру Мар'яна. Вивчення елементів сучасної алгебри на прикладі си­мет­ричних груп на фа­культативних заняттях із математики // Матеріали сту­­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­рен­ції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зи­ко-математичні науки.–– Чер­нів­­ці: Рута, 2005.– С.143–144. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 10. Чуботару Олена. k-орбіти та реляційні інваріанти груп підстановок // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції, присвяченої 130-річчю Чер­нівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.145–146. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 11. Даскелу Людмила. Дослідження комутантів деяких груп підстановок // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (11–12 травня 2006 року). Фізико-математичні науки.– Чернівці: Рута, 2006.– С.382–383. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 12. Савчук Світлана. Розв’язування деяких комбінаторних задач за допомогою переліку груп підстановок // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (11–12 травня 2006 року). Фізико-математичні науки.– Чернівці: Рута, 2006.– С.464–465. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 13. Савчук Світлана. Застосування переліку груп під­ста­­новок до розв'язування комбі­на­тор­них за­дач // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції Чер­ні­вецького націо­наль­ного уні­­вер­си­тету (10–11 трав­ня 2007 року). Фі­зико-математичні науки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2007.– С.443–444. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 14. Андрусяк Анна. Операції на групах підстановок // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету (10–11 трав­ня 2007 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2007.– С.357–358. (Науковий ке­рів­­ник – доц. Сікора В.С.).
 15. Фратовчан Аліна. Будова фільтрованих вінцевих до­­бут­ків симетричних груп під­ста­но­вок // Ма­те­рі­а­ли сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції Чернівець­ко­го націо­наль­ного уні­вер­си­­тету (10–11 травня 2007 року). Фі­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2007.– С.465–466. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 16. Андрусяк Анна. Будова скінченних зображень нескінченних майже простих груп // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.343–344. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 17. Гацманюк Ірина. Твірні та визначальні співвідношення для груп та  // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.363–364. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 18. Наславська Аліна. Роль рисунка при розв’язуванні стереометричних задач // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.401–402. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 19. Понич Марина. Деякі властивості синхронних та асинхронних автоматів // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.415–416. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 20. Сандулович Оксана. Зображення абстрактних автоматів скінченними групами // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.427–428. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 21. Зазуля Любов. Розвиток логічного мислення на уроках математики // Матеріали сту­­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 423-424. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 22. Кормиш Ірина. Метасиметричні та метазнакозмінні групи скінченого ран­­гу // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.– С. 441–442. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 23. Наславська Аліна. Розвиток просторової уяви учнів за допомогою про­ек­цій­ного ри­сунка // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вець­кого на­­ці­­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.– С. 471-472. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 24. Савка Олег. Лі-розв’язані ідеали асоціативних кілець // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 487-488. (Наукові ке­рів­ники – доц. Сікора В.С., ас. Лучко В.С.).
 25. Дронюк Ольга. Мінімальні системи твірних вінцевого добутку симетричної та цик­лічної груп // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вець­ко­го на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 419-420. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 26. Куропатва Ольга. Оцінка довжини розкладу довільного елемента симетричної чи знакозмінної груп на добу­ток твірних // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 449-450. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 27. Тодорчук Ірина. Обчислення простих дільники порядків класів спряжених еле­мен­тів за до­помогою GAP // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2009.― С. 497-498. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 28. Куропатва Ольга. Метазнакозмінні групи „малого ” мета степення // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 411-412 (Науковий керівник - Сікора В. С.).
 29. Тодорчук Ірина. Системи компютерної алгебри GAP та її застосування до теорії многочленів // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С.489-490 (Науковий керівник - Сікора В. С.).
 30. Вережак Ганна. Застосування комбінаторної теорії груп до розв’язування окремих типів комбінаторних задач // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 367-368 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 31. Дронюк Ольга. Будова та нормальні дільники моноиіальної групи // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 387-388 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 32. Овраменко Ольга. Актуальність вивчення розділу „Геометричні тіла у шкільному курсі стереометрії” // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 445-446 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 33. Вережак Ганна. Деякі властивості локально скінченних груп // Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (17-18 трав­ня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.–– Чернівці: Чер­ні­вецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 341–342. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 34. Гавриш Наталія. Будова -орбіт та реляційних інваріантів гру­пи підстановок // Матеріали студентської наукової кон­фе­рен­ції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федь­ковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні на­у­ки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 345–346. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 35. Гуменюк Олександра. Дослідження верхнього та цижнього центральних рядів групи // Матеріали студентської наукової кон­ференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 363-364. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 36. Берляк Анна. Будова та окре­мі засто­су­ван­ня гіпер­болічних груп // Матеріали студентської на­у­ко­вої конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­тету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 273-274. (Нау­ко­вий ке­рів­­ник – доц. Сікора В.С.).
 37. Гуменюк Олександра. Групи, що діють на ко­ре­не­вих деревах // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 309-310. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 38. Тодорчук Юлія. Застосування теорії графів до розв’язування задач елементарної математики// Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 373-374. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сі­ко­ра В.С.).
 39. Загрійчук Наталія. Вивчення еле­мен­тів сучасної алгебри на при­кладі груп підстановок на факульта­тив­них заняттях з ма­те­ма­ти­ки в ЗОШ // Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 315-316. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 40. Думитраш Христина. Силовські підгрупи // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 399–400. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 41. Козак Христина. Поліноміальні матриці та функції від матриць // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 413–414. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 42. Кулик Таїсія. Викладання елементів теорії груп пе­ре­тво­рень для класів з поглибленим вивченням мате­ма­ти­ки // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 425–426.
 43. Тодорчук Юлія. Розробка теми “Графи” спецкурсу „Прикладна математика” для учнів 11 класу з поглибленим вивченням математики// Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 487–488. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 44. Козак Христина. Розробка курсу “Поліноміальні матриці та їх застосування” // Ма­те­рі­а­ли студентської наукової кон­ференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –­­­ С. 43-44. (Нау­к. ке­р. – доц. Сікора В.С.).
 45. Маковійчук Марія. Про задання груп твірними визна­чаль­ни­ми співвідношеннями // Ма­те­рі­али студентської науко­вої конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го універ­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –­­­ С. 55-56. (Нау­к. ке­р. – доц. Сікора В.С.).
 46. Стрійська Анастасія. Елементи сучасної алгебри на фа­куль­та­­тив­них заняттях з ма­те­ма­ти­ки в ЗНЗ // Ма­те­рі­али сту­дентської наукової конференції Черні­вець­ко­­го на­ці­онального університету (20-22 квітня 2016 р.). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.– С.45-46. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 47. Федюк Ганна. Роль математичних олімпіад в розвитку уч­нів // Ма­те­рі­али сту­дентської наукової конференції Чер­ні­вець­ко­­го на­ці­онального університету (20-22 квіт­ня 2016 р.). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чер­ні­вецький нац. ун-т, 2016.– С.51-53. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 48. Федюк Ганна. Комплексні числа на уроках та факультативних заняттях з математики в ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 р.). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.– С.69-70. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 49. Чоботару Анна. Методичні особливості вивчення тригонометричних функцій в ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 р.) Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.– С.75-76. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 50. Богачук Софія. Про деякі особливості елективного курсу з поглибленого вивчення алгебраїчних рівнянь у допрофільних класах // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С.3-4. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 51. Боднар Марія. Інтерактивні технології для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в ЗЗСО // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С.5-6. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 52. Бадло Олег. Про скорочення перебору всеможливих варіантів розмірностей піфагорової кімнати // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - С. 3-4. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.)
 53. Дімнич Яна. Про застосування арифметичної та геометричної прогресій // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 27-28. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.)
 54. Зозуляк Ірина. Застосування геометричних методів до розв’язування алгебраїчних задач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 43-44. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.)
 55. Бадло Олег. Про скорочення перебору всеможливих варіантів розмірностей піфагорової кімнати // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ плюс-2022. Форум молодих дослідників» (18 листопада 2022 року, м. Суми, Україна). (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.)
 56. Корпанюк Олена. Вивчення геометричних величин та їх вимірювання в курсі геометрії середньої школи // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ плюс-2022. Форум молодих дослідників» (18 листопада 2022 року, м. Суми, Україна). (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 57. Бадло Олег. Відкриті проблеми математики на факультативних заняттях в ЗЗСО. Піфагорова кімната // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-27 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 3-4. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 58. Дімнич Яна. Методичні особливості вивчення змістової лінії “Функції” в основній школі // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-27 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 41-42. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 59. Зозуляк Ірина. Деякі питання щодо особливостей вивчення теми «Ірраціональні рівняння» в ЗЗСО // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-27 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 61-62. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 60. Скутарь Марія. Методичні особливості розв’язування текстових задач при підготовці до ЗНО з математики. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-27 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 99-100. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 61. Юрченко Олег. Деякі питання щодо програмної реалізації процедур соціального вибору. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (25-27 квітня 2023 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 119-120. (Наукові керівники – доц. Сікора В.С., доц. Юрченко І.В.).
Організація наукових конференцій

Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-19 вересня 2018 р., Чернівці).

Курси підвищення кваліфікації
 1. Онлайн-курси на тему: «Основи користування Moodle» 90 годин (3 кредити). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Сертифікат: rGtX1HqzAe, дата видачі: квітень 2020 року
 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти на тему: «Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти» 30 годин (1 кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Серія ПК-02071240 № 219/2020 від 17 червня 2020 р.  
 1. Підвищення кваліфікації на тему: «Дистанційне навчання у вищій освіті» (з 01.02.21 по 30.04.21) 150 годин (5 кредитів). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Інститут фізико-технічних та компʼ­ютерних наук Черні­ве­ць­кого національ­ного університету імені Юрія Федь­ко­вича, кафедра математичних проблем управління і кібернетики). Обліковий запис (номер) документа ‒ №05-21/105 від 12.05.2021р. Довідка №02/15-1103 від 13.05.2021.
 1. Курс “Mathematics for Machine Learning: Linear Algebra” (On-line курси на платформі org(authorized by Imperial College London and offered through Coursera), травень 2020 р. 30 годин (1  кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Imperial College London (Great Britain), Сертифікат:  https://coursera.org/verify/VZGEWUXRJMYH 
 1. Онлайн-курс “Освітні інструменти критичного мислення”, 2019-2020 рр. 30 годин (1  кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет).  Сертифікат: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4107db384cbd418f86dd5663649e3fe7  
 1. Онлайн-курс “Критичне мислення для освітян” 2019-2020 рр. 60 годин (2  кредити). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет). Сертифікат:  https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b89619250c95471c8b5eb461cdd1d8c0 
 1. Онлайн-курс “Візуалізація даних”, серпень 2020 р., 30 годин (1  кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет). Сертифікат: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6a917b53fd7b40c1aa96c74b82cb5f07 
 1. Онлайн-курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти”, серпень 2020 р. 80 годин (2,6 кредити). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет). Сертифікат: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6eb2fc6332b04c70afa56e4d1ec0ecde 
 1. Інтенсив для вчителів від команди FivOne «На крок попереду онлайн-освіти» (Підвищення кваліфікації за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих техноло­гій в освіт­ньому процесі), 28-29 жовтня 2020 р. 14 годин (0,47  кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Компанія «FivOne» https://www.fivone.education/. Сертифікат: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/WhctKJWJCWxrJpqDbVNpWrLQscPKZQmtGJrwJXkbTrTKfzhCJrgQKdwcNtSpFLnnthFRWmQ?projector=1&messagePartId=0.1 
 1. On-line курси "Змішане навчання математики та особливості його організації в умовах сьогодення", липень 2020 р.. 6 годин (0,2  кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа GIOS (Інтерактивна онлайн-школа). Сертифікат: https://report.gioschool.com/pentaho/api/repos/:home:f6fe89a4-bd74-439e-b391-78a47c927cef.prpt/generatedContent?output-target=pageable/pdf&user_id=81931 
 1. Підвищення кваліфікації за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих технолог­ій в освіт­ньому процесі за темою «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», 12-22 листопада 2020 р., 15 годин (0,5 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат: БС-02235 11 група GW - Google Презентації 
 1. Курси підвищення кваліфікації "Atoms HUB" за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих техноло­гій в освіт­ньому процесі на тему: «Онлайн-тестування та форми застосування платформи Classtime», 20-21 листопада 2020 р.. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів». Сертифікат №787256966-78v (Atoms HUB - Сертифікати)
 1. Курси підвищення кваліфікації "Atoms HUB" за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих техноло­гій в освіт­ньому процесі на тему: «Безпечний інтернет трафік. Специфіка для освітнього суспільства», 20-21 листопада 2020 р.. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів». Сертифікат №787256966-76v (Atoms HUB - Сертифікати)
 1. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Компетентності педагогіч­них працівників. Різнобічність та ефективність», підвищення кваліфікації за темою «Інструменти та додатки для дистанційного уроку. Google Classroom, Mentimeter, Jamboard, Keep», 3-4 квітня 2021 року, 6 годин (0,2 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "РУХ освіта" (https://ruh.com.ua). Сертифікат: № 754409133186 (РУХ освіта - Сертифікати (ruh.com.ua))
 1. Підвищення кваліфікації за темою “Управління людськими ресурсами” (18 - 31 травня 2021 р.), 30 годин (1 кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Сертифікат: ПК 07/01_18.06.2021/23.
 1. Підвищення кваліфікації за темою “Цифрові інструменти в освітній діяльності” (1-18 червня 2021 р.). 60 годин (2 кредити). Суб’єкт підвищення кваліфікації: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: ПК 43/18_31.05.2021/23
 1. Онлайн-курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”, травень 2021 р., 30 годин (1 кредит). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет). Сертифікат: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553 (виданий 01.06.2021).
 1. Методичний фестиваль «Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках математики», 2 години (0,06 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Комунальна установа "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради. Сертифікат: № ПК-К-2021/3245 від 30 листопада 2021 року. 
 1. Базовий курс від Міністерства цифрової трансформації України «Безбар’єрна грамотність», 6 години (0,2 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Міністерство цифрової трансформації України. Сертифікат: № Т0036645968 від 27 січня 2022 року.
 1. Підвищення кваліфікації на тему «Методика навчання математики у 5-6 класах закладів  загальної середньої освіти», 15 години (0,5 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Iнститут Педагогiки НАПН Украiни. Сертифікат: № МТ-2468 Pdf_1997-2496 – Google Диск 
 1. Підвищення кваліфікації на тему: «Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін» (17.01‒18.06.22р.). 180 години (6 кредитів). Суб’єкт підвищення кваліфікації: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/0832-22.
 1. «Google-додатки. Можливості пошти Gmail». 3 години (0,1 кредита). Суб’єкт підвищення кваліфікації: Комунальна установа "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради. Сертифікат: № ПК-В-2022/3120 від 18 жовтня 2022 року.
 1. Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації «Інтерактивні методи навчання. НУШ» на тему «Рефлексія на уроці: яскраві вправи для підбиття підсумків занять» (21-22.10.2022 року). Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «Платформа ОСВІТИ», ЄДРПОУ 43830174. Сертифікат: № 7266690376527373V.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності