Перейти до основного вмісту
Яцько Оксана Мирославівна
доцент, кандидат педагогічних наук
асистент

Наукометричні бази даних:

https: //orcid.org/0000-0002- 7766-8194

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211566777

https://scholar.google.com/citations?user=y_5FzGMAAAAJ&hl=uk

 

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2004 р. за спеціальністю "Математика" (кваліфікація "Математик. Викладач") та Київський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету у 2011 р. за спеціальністю "Фінанси". Кандидатську дисертацію за темою «Комп'ютерно орієнтовна методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.02 - "Теорія та методика навчання (інформатика)") захистила в 2016 р. Вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук ЧНУ присвоєне в 2022 році.

Закордонні монографії

1. Golub S.V. Information Technologies. P.2. Automatic regulation, Mathematical simulation and Neural Networks: implementation with Tensorflow/Ya. Dovgun, V.K. Yasinsky, V.V. Dvorzhak, Yu.Ya. Tomka, M.L. Kovalchuk, O.V. Galochkin, O.M. Yatsko, V.K. Gantyuk. – Mauritius: International Group Market Service Ltd., 2019. – 241 p.

2. Bachinskyi V. Laser polarimetry of biological tissues and fluids P.7 / V. Bachinskyi, L. Trifonyuk, O. Wanchuliak, O. Yatsko et al., total 10 authors. – Mauritius: International Group Market Service Ltd., 2020 – 264 p. 

Підручники
 1. Яцько О.М., Бурдинюк М.Б. Системи керування базами даних \ Яцько О.М., Бурдинюк М.Б. – Чернівці: «Рута», 2008. – 292 с.
 2. Довгунь А.Я. Основи алгоритмізації та програмування. / А.Я.Довгунь, О.М.Яцько. – Чернівці: БДФЕУ, 2014 р – 120 с.
 3. Яцько О.М. Веб-технології та веб-дизайн: навчальний посібник: у 2-х частинах /О.М. Яцько, А.Я.Довгунь, Ю.Я.Томка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – Частина 1. – 296 с.
 4. ДовгуньА. Я. Практикум з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» / А. Я. Довгунь, О. М. Яцько, Ю.О. Ушенко – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 150 с.
Навчальні посібники
 1. Яцько О.М., Довгунь А.Я. Практикум з «Основ комп’ютерної техніки»/ Довгунь А.Я, Яцько О.М. – Чернівці: БДФА, 2011. – 37 с.
 2. Довгунь А.Я., Яцько О.М. Практикум з навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної техніки». – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – 62 с.
 3. Довгунь А.Я. Практикум з навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування»:Навчальний посібник./ А.Я. Довгунь, О.М. Яцько. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 60 с.
Методичні роботи
 1. Яцько О.М. Збірка «Життя та діяльність визначних людей» (Вітчизняні вчені). – Чернівці: БДФА, 2008. – 62 с.
 2. Яцько О.М. Збірка "Життя та діяльність визначних людей" (Від античності до сучасності). – Чернівці: БДФА, 2009. – 70 с.
 3. Яцько О.М. Академік Михайло Кравчук: життя і дорога в безсмертя. / Яцько О.М. – Чернівці: БДФА «Кафедра ВМКТІС», 2009. – 73 с.
 4. Яцько О.М., Довгунь А.Я. Інформатика. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи. – Чернівці: БДФЕУ. – 110 с.
 5. Яцько О. М. Довідник HTML / О. М. Яцько, А.Я. Довгунь. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 50 с.
 6. Яцько О.М. Принципи та методи навчання інформатики в закладах освіти. Лабораторний практикум. Чернівці: Чернівецький нац. ун- т, 2022. – 88 с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах
 1. Yuriy Tomka, Mike Gorsky, Iryna Soltys, Mariya Talakh, Yaroslav Drin, Oxana Yatsko, Olexander Dubolazov, Vasyl Prisyaznyuk, Boris Bodnar, and Mykola Shaplavskiy "Spectral and selective laser autofluorescent microscopy of blood films", Proc. SPIE 11105, Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXII, 1110515 (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2529321
 2. Grytsyuk, Yu. Tomka, M. Gorsky, I. Soltys, M. Talakh, Ya. Drin, O. Yatsko, O. Gurina, M. Garazdyuk, O. Litvinenko, and O. Dubolazov "Muller-matrix invariants of linear and circular birefringence of polycrystalline films of biological liquids pathologically and necrotic changed human bodies", Proc. SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 110870N (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2529186
 3. Litvinenko, M. Garazdyuk, V. Bachinsky, O. Vanchulyak, A. Ushenko, Yu. Ushenko, A. Dubolazov, P. Gorodensky, Yatsko, Bin Lin, Zhebo Chen "Multiparametric polarization histology in the detection of traumatic changes in the optical anisotropy of biological tissues", Proceedings Volume 11510, Applications of Digital Image Processing XLIII; 115102O (2020), https://doi.org/10.1117/12.2568408;
 4. А. Karchevtsev, L. Beaser, A. V. Dubolazov, O. Lacusta, P. Grygoryshin, V. Soltys, O. M. Yatsko, L. I. Pidkamin "Investigations of phase shift distributions between orthogonal polarization states of laser images of blood samples of cancer patients", Proceedings Volume 11369, Fourteenth International Conference on Correlation Optics; 113691Y (2020), https://doi.org/10.1117/12.2553979.
 5. І. Savka, Yu. Tomka, Soltys, A. Dubolazov, O. Olar, M. Kovalchuk, O.Yatsko, M. Gorsky. Mueller-matrix differentiation of necrotic changes in polycrystalline structure of partially depolarizing layers of biological tissues, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 11718, 117181E (2020), https://doi.org/10.1117/12.2571205
 6. Garazdyuk, V. Bachinskiy, O. Vanchulyak, A. Ushenko, Yu. Ushenko, A.Dubolazov, P. Gorodenskiy, O. Yatsko, Lin Bin, Zhebo Chen, Proceedings Volume 11718, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies X; 117181C (2020), https://doi.org/10.1117/12.2571203
 7. Solovey, O. Ushenko, V. Zhytaryuk, O. Dubolazov, V. Ushenko, M.Kovalchuk, O. Yatsko, Proceedings Volume 11718, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies X; 117181F (2020), https://doi.org/10.1117/12.2571207
Інші публікації у закордонних журналах
 1. Tryus Y. Theoretical and practical aspects of computer course «Information technology» for blended learning of future economists./ Yurii Tryus, Oksana Yatsko // The international science conference theoretical and practical aspects of distance learning DLCC2013. – Katowice (Poland) Monday 14th and Tuesday 15th October 2013.– P. 320-328.
Українські академічні видання
 1. Бурдинюк М.Б., Яцько О.М., Обчислення сім'ї невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Ганкеля 1-го роду-(Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду-Фур'є. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2008. – Вип. 16. – С. 14-24.
Фахові видання
 1. Яцько О.М. Особливості дидактичної адаптації студентів-першокурсників (фінансово-економічних ВНЗ) до вивчення курсу "Вищої математики". // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 208-214.
 2. Яцько О.М. Особливості адаптації студентів фінансово-економічних ВНЗ до вивчення дисципліни «Математика для економістів». // Збірник науково-методичних праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних та технічних дисциплін». Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14. – Рівне: Волинські обереги, 2010. – С. 164-167.
 3. Яцько О.М. Наступність форм навчання у ЗОШ та ВНЗ в системі адаптації студентів-першокурсників. // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск 6. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 345 – 350.
 4. Яцько О.М. Проблеми в інформатичній освіті майбутніх економістів та шляхи їх вирішення. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 200-207.
 5. Яцько О.М. Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2012. – №19 – С. 86-91.
 6. Яцько О.М. Вплив хмарних технологій на розвиток малого та середнього бізнесу в України Використання міжпредметних зв’язків при навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних напрямів підготовки. / О.М. Яцько., Ю.А. Літвінчук // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. – Випуск 26. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – С. 215-229.
 7. Яцько О.М. Застосування деяких методів нейронних мереж при розв’язуванні економічних задач. / О.М. Яцько., А.Я. Довгунь, Ю.А. Літвінчук // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. – Випуск 27. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – С. 198-213.
 8. Яцько О.М. Вплив ІТ-галузі на економіку України. / О.М. Яцько, Ю.А. Зав’ялець // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. – Випуск 30. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С.195-210.
 9. Зав’ялець Ю.А. Дослідження ефективності використання сонячної електроенергії на території України/ Ю.А. Зав’ялець Ю.А., О.М. Яцько // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. – Випуск 30. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С.162-172.
 10. Яцько О. М. Структура і зміст інформатичних компетентностей майбутнього економіста // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 424-431.
 11. Триус Ю. В. Особливості навчання інформатики майбутніх економістів / Ю. В. Триус, О. М. Яцько // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – №6. – С. 7-17.
 12. Яцько О. М. Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей / О. М. Яцько // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2015. – Вип.2, ч.2. – С. 502-510.
 13. Триус Ю.В. Проблеми інтегрування систем підтримки дистанційного навчання на базі Moodle з хмарними сервісами / Ю. В. Триус, В. В. Глущенко, О. М. Яцько // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти: збірник наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: «Міськдрук», ХНАДУ. – 2015. – С. 106-112.
 14. Яцько О.М. Застосування OLAP-технологій в економічній галузі України. / О.М. Яцько// Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 8, Випуск 1-2. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 28-37.
 15. Яцько О.М. Сфери застосування інтелектуального аналізу даних. / О. М. Яцько// Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 8, Випуск 1-2. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 77-84.
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Яцько О.М., Довгунь А.Я. Стохастична модель оцінки стрибкоподібної зміни вартості акцій. // Організаційно-еокономічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2011. – С. 382-384.
 2. Яцько О.М. Розвиток віртуальних банків в сучасних умовах. // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворюваних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2011. – С. 181-185.
 3. Яцько О.М. Особливості формування ІКТ-компетентностей майбутніх економістів в умовах розвитку інформаційного суспільства. // Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2012): матеріали міжнародної науково-практична конференції. – Черкаси: ЧТУ. – С. 192-194.
 4. Яцько О.М., Довгунь А.Я. Перспективи використання Internet-реклами в Україні. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів», м. Чернівці, 22 березня 2013 р. – Чернівці: БДФЕУ. – С. 126-130.
 5. Яцько О.М. Хмарні технології у навчання інформатики майбутніх економістів Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Cloud Technologies in Education'2013». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013/paper/viewPaper/62.
 6. Яцько О.М. Прогнозування змін фінансових показників із застосуванням економіко-математичних моделей. / О.М. Яцько, А.Я. Довгунь. // Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці: БДФЕУ, 2014 р. – С. 323-326.
 7. Яцько О.М. Хмарні технології в малому бізнесі України. / О.М. Яцько, Ю.А. Літвінчук. // Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці: БДФЕУ, 2014 р. – С. 327-330.
 8. Томка Ю.Я. Моделювання ризикової складової інвестиційної діяльності на основі вейвлет-апарату / Ю. Я. Томка, Ю. Г. Добровольський, О.М. Яцько, Ю.А. Зав’ялець // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014: тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Жукин, 23-27 червня 2014р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014 – C. 106-111. http://stu.cn.ua/staticpages/conference/
 9. Яцько О.М. Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу «Веб-технології та Веб-дизайн» для студентів напряму підготовки «комп’ютерні науки» // Матеріали XLIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/4001 – 7 ст.
 10. О. Яцько. APPLICATION OF DATA MINING IN THE FIELD OF BUSINESS ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», присвяченої пам’яті професорів О. А. Панкова і В. С. Трохименка (Вінниця, 20-21 травня 2021 р.) : збірник тез. [Електронний ресурс], Вінниця, 2021, (PDF 269 с.).– С. 110-114.
 11. Яцько О. М. Професійні компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2022), (Черкаси, 23-25 червня 2022 р.) [Електронний ресурс]. Черкаси : ЧДТУ, 2022. – С. 210-212.
Українські конференції
 1. Баловсяк Н.М., Яцько О.М. Формування самостійності у постановці навчальної мети у майбутнього економіста. // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи, м. Херсон, 8-9 вересня 2005 р. – Миколаїв, 2005 р. – С. 50-51.
 2. Яцько О.М. Впровадження комп'ютерної техніки на заняттях вищої математики. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вісник науковця - 2009". – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 128-131.
 3. Яцько О.М. Комп’ютерно-орієнтована система вивчення «Економіко-математичного моделювання» у вищих фінансово-економічних закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації. // Методологія викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей у сучасних умовах: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-18 грудня 2009 р./ редкол. К.М. Левківський, В.О. Ячменьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 106-110.
 4. Яцько О.М. Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю. // «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах»: зб. наук. праць. за матеріалами всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют.2011р. – Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ун-т, 2011. – С.428-432.
 5. Яцько О.М. Електронний навчальний курс "Економічна інформатика" для студентів фінансових спеціальностей ВНЗ. // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 3-ї науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2011. – С. 51-57.
 6. Яцько О.М. Розвиток віртуальних банків у сучасних умовах. // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Чернівці: БДФЕУ. – С. 181-185.
 7. Яцько О.М. Форми організації навчання інформатики у ВНЗ в умовах інформаційного суспільства. // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Чернівці: ІППО, 2013. – С. 113-126.
 8. Яцько О.М. Перспективи використання хмарних технологій в малому та середньому бізнесі. / О.М. Яцько, А.Я. Довгунь // Тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємствами: нові методи та інструменти». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bsfa.edu.ua/nauka/arhiv_konferencij/internet_konferenciya_22112013/sekciya_3/
 9. Яцько О.М. Використання міжпредметних зв’язків при навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних напрямів підготовки. / О.М. Яцько. // Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару «Методичні аспекти використання інформаційних систем підтримки прийняття рішень при розв’язуванні задач економіко-математичного моделювання». – Чернівці: КНТЕУ. – С. 96-100
 10. Яцько О.М. Теоретичні і практичні аспекти використання електронного курсу «Інформатика» у комбінованому навчанні майбутніх економістів. / О.М. Яцько. Тези доповідей міжнародної науково-практичної «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» (ІТОНТ-2014)». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://itont-2014.cdtu.edu.ua/index.php/uk/-2/57--k.

 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції
 1. Яцько О.М., Чабан Н.О. Нові форми грошей в сучасних умовах. // Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворюваних процесів на шляху до економіки знань: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Чернівці: БДФА, 2010. – С. 379-382.
 2. Чабан Н.О., Яцько О.М. Нові форми грошей та розвиток віртуальних банків в сучасних умовах // Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції. – Чернівці: ЧТІ КНТЕУ, 2011. – С. 424-438.
Курси підвищення кваліфікації

1. Вінницький навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Підвищення кваліфікації на тему: "Новітні інноваційні технології у вищій освіті" (свідоцтво № 12СПВ 059621 від 30.01.2015 р., 3 кредити (108 год.)).

2. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Підвищення кваліфікації на тему: "Основи аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем" (свідоцтво №СПК 001556 від 25.03.2017р., 6 кредитів (180 год.)).

3. 5. SoftServe. Підвищення кваліфікації на тему: "Tech summer for teachers", (1 кредит, 30 год.).

4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Курс "Основи користування Moodle", (3 кредити, 60 год.).

5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Впровадження інновацій в школах”, сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/389de0c95e724e238b84fd47fe028884  (2 кредити, 60 год.).

6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Машинне навчання”, сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b64edc0feb604188a2d22135873cac90.

7. SoftServe. Підвищення кваліфікації на тему: "Як навчати і навчатися онлайн ефективно", (0,33 кредити, 10 год.).

8. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Підвищення кваліфікації на тему: "Наукові основи аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем" (свідоцтво №ПК 05408102/001725-21 від 19.06.2021 р., 6 кредитів (180 год.)).

9. Методичний фестиваль на тему: «Реалізація вибірково-варіативних модулів у курсі «Інформатика 10(11) класи. Рівень стандарту» (сертифікат № ПК-К-2021/3666, від 27.10.2021р., 0,06 кредиту, 2 год.)

10. Університет Collegium Civitas, Варшава, Польща. Підвищення кваліфікації на тему: "Internationalization of Higher Education. Organizationof the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland" (сертифікат №9/2021 від 24.12.2021 р., 6 кредитів (180 год.)).

11. Освітня платформа «Соціальна перспектива» (Вінницький інститут закладу вищої освіти «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»): дистанційний курс "Інклюзивне освітнє середовище та доступність у освітньому процесі" (сертифікат №SPVNUA-3-855 від 16.09.2022 р., 1 кредит (30 год.) https://webinar.sp.vn.ua/storage/files/shares/report-1/Course-3__Webinar_SP_vn_ua.pdf).

12. SoftServe. Підвищення кваліфікації на тему: "Вдосконалення викладння у вищій освіті: інституціні та індивідуальні виміри" (сертифікат №2022/02366 від 22.12.2022, 0,06 кредита (2 години)).

13. SigmaSoftware. Підвищення кваліфікації на тему: "SSWU TCHR002: TEACHERS` SMARTUP: WINTER PRODUCTIVITY", (сертифікат №429bfdd0b397465a8a6a244507898efb від 27.01.2023, 1 кредит (30 годин).

14. Державна установа "Український інститут розвитку освіти". Підвищення кваліфікації на тему: "Професійна діяльність учителя в умовах цифрового освітнього середовища". (сертифікат №0242-00450-2023-20666). 

15. ТОВ видавництво «Ранок». Підвищення кваліфікації за видом «Вебінар» (Дистанційно) на тему: «Основні поняття комп’ютерної графіки в курсі інформатики 5-6 класів НУШ» (сертифікат №Y0304231115861726B99 від 3.04.2023, 0,03 кредити (1 година)).

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності