Перейти до основного вмісту
Житарюк Іван Васильович
професор
професор кафедри алгебри та інформатики

https://orcid.org/0000-0003-2154-6312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B26cKXsAAAAJ&hl=uk

Житарюк І.В. народився у 1953 р. Закінчив Чернівецький державний університет у 1975р. за спеціальністю "Математика", здобув кваліфікацію "Математик. Викладач".

Науковий ступінь кандидата фіз.- мат. наук (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) присуджено у 1992 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та геометрії ЧНУ присвоєно в 1993 р. Докторську дисертацію на тему "Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)" захистив у 2010 р. Вчене звання професора кафедри алгебри та інформатики присвоєно в 2012 р, академік АНВШУ (2019).

У 2002-2004 роках - відповідальний секретар Приймальної комісії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2003-2005 - декан факультету довузівської підготовки.

Опублікував понад 140 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 монографія, 12 навчальних посібників (зокрема 4 з грифом МОН України). За наполегливу працю та  значні досягнення в роботі  відзначений подяками і грамотами по університету (1980-2010), подяками управління освіти Чернівецької міської ради (2016, 2017), департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2016),  Відмінник освіти України (2002).

Вітчизняні монографії

Житарюк І.В. Математична освіта і наука Буковини та Північної Бесарабії у міжвоєнний період (1918-1940 рр.): Монографія. Чернівці: Прут, 2008. 392 с.

Навчальні посібники

1. Житарюк І.В., Петришин Р.І., Житарюк С.І. Довідник з математики для вступників до ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 2521 від 04.06.2004 року. Чернівці: Видавництво "Прут", 2005. 776 с.

2. Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах та задачах : Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 5236 від 16.06.2010 року. Чернівці: Видавництво "Прут", 2010. 544 с.

3. Житарюк І.В. Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 2. Загальні питання методики навчання математики / Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-558 від 18.01.2012 року. Чернівці: ЧНУ, 2012. 416 с.

4. Житарюк І.В. Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 1. Вибрані питання елементарної математики : Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6454 від 30.04.2014 року. Чернівці: Прут, 2014. 404 с. 

5. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Колісник, Р.С. Математика для випускників ЗЗСО. Частина 1. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 440 с. ISBN 978-617-7974-22-1

6. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1: Навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 544 с.

7. Житарюк І.В. Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 2. Загальні питання методики навчання математики. Вид. 2-ге, стереотипне. Київ: Людмила, 2022. 416 с.
ISBN 978-617-7828-00-0

8. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1. Навч. посібник. 2-ге вид., виправ. і доп. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 544 с. ISBN 978-617-555-036-6

9. Петришин Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Технології навчання математики у закладах освіти. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 632 с. ISBN 978-617-555-056-4

10. Житарюк І.В. Філософія освіти, науки та її окремих галузей. Конспект лекцій: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. Київ: Людмила, 2022. 620 с. ISBN 978-617-555-041-0

 

 

 

 

Методичні роботи

1. Житарюк І.В. Сікора В.С. Тестові завдання з елементарної математики і методики викладання математики. Чернівці: Технодрук, 2015. 60 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

1. Житарюк І.В. Методичні особливості викладання теми "тригонометричні функції" у старшій школі. Наука і освіта : Науково-методичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2014. No 1/СХVIII. С. 127-131.

2. Житарюк І.В. Міжпредметні зв'язки алгебри і тригонометрії. Наука і освіта : Науково-методичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2014. No 3/СХXІІІ. С. 186-189.

3. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Особливості математичної підготовки фахівця у ВНЗ у сучасних умовах. Педагогика и психология. III(28) Выпуск:55. 2015. С.32-35.
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iii28_55.pdf

4. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Методичні особливості реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ. Педагогика и психология. III (31) Выпуск:61. 2015. С. 35-38.

5. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв'язування задач з стереометрії у старшій школі. Педагогика и психология. IV(49) Выпуск:103. 2016 С. 61-64.

6. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Система освіти Буковини і Хотинщини радянської доби (40-41 роки ХХ ст.). Педагогика и психологияy. V(53) Выпуск:114. 2017. С. 61-64.
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v_53__114.pdf

7. Лучко В.С., Житарюк І.В., Лучко В.М. Система освіти Радянської Буковини напередодні незалежності України. Наука и образование – новое измерение. Педагогика и психология, IX (101), Выпуск: 259, 2021 Nov. C. 52-54. ISSN: 2308-5258, 2308-1996 ICV = 94,89 (2020)
https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2022/02/httpsdoi.org10.31174SENDPP2021259IX10112.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31622 

 

 

Інші публікації у закордонних журналах

1. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Передумови розвитку системи освіти Буковини і Хотинщини за радянської доби. Педагогика и психология. V(50) Выпуск:111. 2017. С. 63-66 (ИМПАКТ-фактор научного журнала INNO SPACE: 6 278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv50_111.pdf

2. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Система освіти Буковини і Хотинщини радянської доби (40-41 роки ХХ ст.) // Педагогика и психология. – V(53) Выпуск:114. – 2017 – С. 61-64 (ИМПАКТ-фактор научного журнала INNO SPACE: 6 278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v_53__114.pdf


3. Житарюк І.В., Мироник В.І., Мироник О.Д. Система освіти Радянської Буковини у перші повоєнні роки (44-50-і роки ХХ ст.). Педагогика и психология. V(62) Выпуск:142. 2017. С. 55-58 (Импакт-фактор научного журнала INNO SPACE: 6 278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy62142.pdf

4. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв'язування задач з математики підвищеної складності з використанням властивостей і графіків елементарних функцій. Наука и образование – новое измерение. Педагогика и психология. VI (66), Выпуск: 179, 2018. С.68-71.
https://seanewdim.com/uploads/.../httpsdoi.org10.31174send-pp2018-180vi74-17.pdf


5. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В. С. Методичні особливості розв'язування ірраціональних рівнянь з параметрами з використанням властивостей і графіків елементарних функцій. Наука и образование и новое измерение https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-198VII80. Педагогика и психология. VIІ (80), Выпуск: 198, 2019. С. 52-54.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2019-198vii80-13.pdf


6. Житарюк И.В., Лучко В.М., Блажевський С.Г. Математичне моделювання и задачі-моделі в контексті використання сучасних інноваційних комп'ютерних технологій. Наука и образование в новом измерении. Педагогика и психология, VIІ (83), Вып .: 203, 2019. С. 55-57.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2019-203vii83-13.pdf

 

Рейтингові вітчизняні видання

1. Житарюк І.В., Черевко І.М. Факультету математики и информатики Чернівецького национального університету - 50. Буковинський математический журнал . 2018. Т. 6. No 3-4. С. 63-76.
http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/894/837

2. Житарюк И.В., Мартинюк О.В. Симіон Стоїлов (1887-1961): штрихи до наукової біографії. Буковинський математичний журнал . 2021. Т. 8. No 1. С. 41-52.

3. Скоролітня А.І., Житарюк І.В. Застосування проблемного підходу при вивченні ірраціональних рівнянь в старшій школі. Фізико-математична освіта : науковий журнал. 2021. Вип. 4 (30). С. 82-87.

ISSN 2413-158X (онлайн) ISSN 2413-1571 (печать)
https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4.

https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/98/70 https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1362
ISSN: 2309-4001 ICV= 70,09 (2020)

4. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Мартинюк О.В. До 80-річного ювілею Домбровського Романа Федоровича: штрихи біографії. Буковинський математичний журнал. 2021. 9(2) С. 131-134. ISSN: 2309-4001 ICV= 70,09 (2020)
https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.04
https://fmo-journal.org/index.php/adm/article/view/1051 

 

Українські академічні видання

1. Житарюк І.В. Розвиток логічної культури учнів при введенні математичних понять. Наука і освіта : Науково-методический журнал Південного научного Центру АПН України. 2010. No 8. С. 76-79.

2. Житарюк И.В. Особливості викладання навчальної дисциплини "Вища математика" на хімічному факультету в ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Наука і освіта : Науково-методический журнал Південного научного Центру АПН України. 2012. No 1. С. 122-125.

Фахові видання

1. Житарюк І.В. Формування системи національної освіти Буковини та Північної Бесcарабії (Хотинщини) за часів їх перебування у складі Австрії та царської Росії. Українознавство. 2010. No 3. С. 96-101.

2. Житарюк І.В. Формування інформаційних умінь старшокласників на уроках геометрії: компетентнісний підхід. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія педагогічна. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Ч. 4 : Методологічні основи забезпечення професійної компетентності студентів у процесі вивчення предметів фізико-технологічного спрямування. Кам'янець-Подільськ : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. С. 196-199.

3. Житарюк І.В. Математична освіта і наука Буковини за часів її перебування у складі Австрії. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія педагогічна. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Ч. 5 : Менеджмент якості та технології вивчення дисциплін фізико-технологічного профілю в контексті євроінтеграційних процесів. Кам'янець-Подільськ : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. С. 273-276.

4. Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів їх перебування у складі Австрії. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. No 3. С. 72-78.

5. Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів її перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. No 4. С. 10-15.

6. Житарюк І.В. Особливості формування зацікавленості учнів математикою за допомогою історичних задач з математики і теорем з рисунком. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Педагогічна освіта : теорія і практика. Випуск 8. Кам'янець-Подільськ : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. С. 279-286.

7. Житарюк І.В. Система освіти Буковини та Хотинщини за часів їх перебування у складі королівської Румунії (1918-1940). Наука. Релігія. Суспільство. 2011. No 4. С. 33-41.

8. Житарюк І.В. Математизація як важливий етап розвитку природничих наук. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 602-603. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 8-11.

9. Житарюк І.В. Теорема Содді та її застосування. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Педагогічна освіта : теорія і практика. Випуск 10. Кам'янець-Подільськ : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. С. 259-266.

10. Житарюк І.В. Обдарованість і наполеглива праця – запорука успіху (До 50-річчя з дня народження Коцура А..). Часопис української історії. Київ, 2013. Вип. 25. С. 68-69.

 

Закордонні матеріали конференцій

1. Житарюк І.В. Проблеми системи наступності математичної освіти та шляхи їх розв'язання. Materiály VII mezinárodní vědecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2011». Дил 16. Педагогика. Прага : Издательство «Образование и наука». С. 40-42.

2. Житарюк І.В. Проблеми фахової підготовки вчителів математики та шляхи їх розв'язання. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012». Дил 12. Педагогика. Прага : Издательство «Образование и наука» с.р.о., 2012. С. 53-54.

3. Житарюк І.В. Специфіка математичної підготовки фахівців природничого профілю. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012». Дил 13. Педагогика. Прага : Издательство «Образование и наука» с.р.о., 2012. С. 24-25.

4. Житарюк І.В. Методологічні принципи викладання математики. Материали за VIII-а международна научна практична конференция, «Достижения высшей школы». Том 13. Педагогически науки. София. «БялГРАД-БГ» ООД, 2012. С. 94-95.

5. Житарюк І.В. Становлення середньої та професійної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2014», 07 - 15 listopada 2014 roku. Том 11. Педагогические науки. Психология и социология. Przemyśl : Наука и студия. С. 16-18.

6. Житарюк І.В. Стан середньої та професійної освіти Буковини за часів її перебування у складі королівської Румунії. Материалы X Международной научно-практической конференции «Ведение современной науки. 2014. Том 14. Педагогические науки. Шеффилд, Наука и образование ООО, 2014. 68-70 с.

Міжнародні українські матеріали конференцій

1. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв'язки математики та інформатики при розв'язуванні олімпіадних задач. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 73.

Українські конференції

1. Житарюк І.В., Ковдриш В.В., Сумарюк М.І. Методичні особливості викладання математики у старшій школі. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи» 29-31 жовтня 2013. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

1. Романець Оксана. Розвиток реальних навчальних закладів Буковини за часів її перебування у складі Австрії / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2014 року). Фізико-математичні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 459–460. (Науковий керівник – проф. Житарюк І.В.)
2. Андрій Теселько. Методичні особливості застосування технології проблемного навчання при викладанні математики у старшій школі / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 66-68 (Науковий керівник – проф. Житарюк І.В.)
3. Паламарюк І. Методичні особливості проведення інтерактивних уроків у 5–6-х класах ЗЗСО / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12-14 квітня 2022 року). Математичний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 69–70. (Науковий керівник – проф. Житарюк І.В.)

Робота в редколегії наукових видань

Трипільська цивілізація, до 2014 року.

Курси підвищення кваліфікації

1. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра математики, стажування (з 9.11. 2020р. по 25.02. 2021р., 6 кредитів, 180 год.),
Тема: Методика викладання та методичне забезпечення фахових дисциплін зі спеціальності «Середня освіта (математика)»
Довідка №25/21 від 10.03.2021 р.
2. Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО» (ЄДРПОУ 43771659, Постанова КМУ №800 від 21.08.2019). Термін: з 25.04.21 р. по 26.04.21 р.)
Тема: Теоретичні і практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій. Сертифікат № 226147150125, 26.04.2021 р., 0,2 кредиту, 6 год.
3. Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО» (ЄДРПОУ 43771659, Постанова КМУ №800 від 21.08.2019)
Тема: Математика у НУШ: як поєднати традицію та інновацію, 29-30 травня 2021 р., Сертифікат 269238844142, 30.05.2021 р., 0,2 кредиту,6 годин.
4. Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа ОСВІТИ» (ЄДРПОУ 43830174)
Тема: Сім практичних порад до особистої ефективності сучасного педагога, 05-06 листопада 2021 р.,
Сертифікат 9823258571269, 06.11.2021 р., 0,2 кредиту, 6 годин.
5. Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «ІППО» (ЄДРПОУ 43771659)
(Постанова КМУ №800 від 21.08.2019)
Тема: Участь у всеукраїнських та міжнародних розвиваючих проєктах і конкурсах для учнів та вчителів, 03-04 грудня 2021 р.,
Сертифікат 7525521565292, 04.12.2021 р., 0,2 кредиту, 6 годин.
6. Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «НППУ» (ЄДРПОУ 43978548)
Тема: «НУШ у 5 класі. Впровадження Державного стандарту базової середньої освіти».
04-05 лютого 2022 р.Сертифікат
2830855596325, 05.02.2022 р., 0,2 кредиту, 6 годин.

7. Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа освіти» (ЄДРПОУ 43830174)
Тема: «Інтерактивна робота з учнями. Зацікавлюючі методики Сторітелінгу».
21-22 жовтня 2022 р.
Сертифікат № 7153225335381, 22.10.2022 р., 0,2 кредиту, 6 годин.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності