• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Житарюк Іван Васильович

професор

професор кафедри алгебри та інформатики

https://orcid.org/0000-0003-2154-6312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B26cKXsAAAAJ&hl=uk

Житарюк І.В. народився у 1953 р. Закінчив Чернівецький державний університет у 1975р. за спеціальністю "Математика". Науковий ступінь кандидата фіз.- мат. наук (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) присуджено у 1992 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та геометрії ЧНУ присвоєно в 1993 р. Докторську дисертацію на тему "Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХI ст.)” захистив у 2010 р. Вчене звання професора кафедри алгебри та інформатики присвоєно в 2012 р, академік АНВШУ (2019).

У 2002-2004 роках - відповідальний секретар Приймальної комісії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2003-2005 - декан факультету довузівської підготовки.

Опублікував понад 140 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 монографія, 12 навчальних посібників (зокрема 4 з грифом МОН України). За наполегливу працю та  значні досягнення в роботі  відзначений подяками і грамотами по університету (1980-2010), подяками управління освіти Чернівецької міської ради (2016, 2017), департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2016),  Відмінник освіти України (2002).

Вітчизняні монографії

Житарюк І.В. Математична освіта і наука Буковини та Північної Бесарабії у міжвоєнний період (1918-1940 рр.): Монографія. Чернівці: Прут, 2008. 392 с.

Навчальні посібники

1. Житарюк І.В., Петришин Р.І., Житарюк С.І. Довідник з математики для вступників до ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 2521 від 04.06.2004 року. Чернівці: Видавництво „Прут”, 2005. 776 с. 

2. Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах та задачах : Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 5236 від 16.06.2010 року. Чернівці: Видавництво „Прут”, 2010. 544 с.

3. Житарюк І.В. Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 2. Загальні питання методики навчання математики / Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-558 від 18.01.2012 року. Чернівці: ЧНУ, 2012. 416 с.

4. Житарюк І.В. Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 1. Вибрані питання елементарної математики : Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6454 від 30.04.2014 року. Чернівці: Прут, 2014. 404 с. 

5. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Колісник, Р.С. Математика для випускників ЗЗСО. Частина 1. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 440 с.

6. Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1: Навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 544 с.

Методичні роботи

1. Житарюк І.В. Сікора В.С. Тестові завдання з елементарної математики і методики викладання математики. Чернівці: Технодрук, 2015. 60 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

1. Житарюк І.В. Методичні особливості викладання теми ”тригонометричні функції” у старшій школі. Наука і освіта : Науково-методичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2014. № 1/СХVIII. С. 127-131.

2. Житарюк І.В. Міжпредметні зв’язки алгебри і тригонометрії. Наука і освіта : Науково-методичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2014. № 3/СХXІІІ. С. 186-189.

3. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Особливості математичної підготовки фахівця у ВНЗ у сучасних умовах. Pedagogy and Psychology. III(28) Issue:55. 2015.  P.32-35.
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iii28_55.pdf

4. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Методичні особливості реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ. Pedagogy and Psychology. III (31) Issue:61. 2015. P. 35-38.

5. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв’язування задач з стереометрії у старшій школі. Pedagogy and Psychology. IV(49) Issue:103. 2016 P. 61-64.

6. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Система освіти Буковини і Хотинщини радянської доби (40-41 роки ХХ ст.). Pedagogy and Psychology. V(53) Issue:114. 2017.  P. 61-64.
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v_53__114.pdf

 

 

Інші публікації у закордонних журналах

1. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Передумови розвитку системи освіти Буковини і Хотинщини за радянської доби. Pedagogy and Psychology. V(50) Issue:111. 2017. P. 63-66 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor:6,278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv50_111.pdf

2. Житарюк І.В., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Система освіти Буковини і Хотинщини радянської доби (40-41 роки ХХ ст.) // Pedagogy and Psychology. – V(53) Issue:114. – 2017 – P. 61-64 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor:6,278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v_53__114.pdf


3. Житарюк І.В., Мироник В.І., Мироник О.Д. Система освіти Радянської Буковини у перші повоєнні роки (44-50-і роки ХХ ст.). Pedagogy and Psychology. V(62) Issue:142. 2017. P. 55-58 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor:6,278).
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy62142.pdf

4. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв’язування задач з математики підвищеної складності з використанням властивостей і графіків елементарних функцій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VI (66), Issue: 179, 2018. C.68-71.
https://seanewdim.com/uploads/.../httpsdoi.org10.31174send-pp2018-180vi74-17.pdf


5. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В. С. Методичні особливості розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами з використанням властивостей і графіків елементарних функцій. Science аnd Education а New Dimension https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-198VII80. Pedagogy and Psychology. VIІ (80), Issue: 198, 2019. С. 52-54.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2019-198vii80-13.pdf


6. Житарюк И.В., Лучко В.М., Блажевський С.Г. Математичне моделювання и задачі-моделі в контексті використання сучасних інноваційних комп'ютерних технологій. Наука и образование в новом измерении. Педагогика и психология, VIІ (83), Вып .: 203, 2019. С. 55-57.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2019-203vii83-13.pdf

 

Рейтингові вітчизняні видання

1. Житарюк І.В., Черевко І.М. Факультету математики и информатики Чернівецького национального університету - 50. Буковинський математический журнал . 2018. Т. 6. № 3-4. С. 63-76.
http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/894/837

2. Житарюк И.В., Мартинюк О.В. Симіон Стоїлов (1887-1961): штрихи до наукової біографії. Буковинський математичний журнал . 2021. Т. 8. № 1. С. 41-52.

3. Скоролітня А.І., Житарюк І.В. Застосування проблемного підходу при вивченні ірраціональних рівнянь в старшій школі. Фізико-математична освіта : науковий журнал. 2021. Вип. 4 (30). С. 82-87.

Українські академічні видання

1. Житарюк І.В. Розвиток логічної учнів при введенні математичних понять. Наука і освіта : Науково-методический журнал Південного научного Центру АПН України. 2010. № 8. С. 76-79.

2. Житарюк И.В. Особливості викладання навчальної дисциплини „Вища математика” на хімічному факультету в ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Наука і освіта : Науково-методический журнал Південного научного Центру АПН України. 2012. № 1. С. 122-125. 

Фахові видання

1.  Житарюк І.В. Формування системи національної освіти Буковини та Північної Бесcарабії (Хотинщини) за часів їх перебування у складі Австрії та царської Росії. Українознавство. 2010. № 3. С. 96-101.

2. Житарюк І.В. Формування інформаційних умінь старшокласників на уроках геометрії: компетентнісний підхід. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія педагогічна. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Ч. 4 : Методологічні основи забезпечення професійної компетентності студентів у процесі вивчення предметів фізико-технологічного спрямування.  Кам’янець-Подільськ : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. С. 196-199.

3. Житарюк І.В. Математична освіта і наука Буковини за часів її перебування у складі Австрії. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія педагогічна. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Ч. 5 : Менеджмент якості та технології вивчення дисциплін фізико-технологічного профілю в контексті євроінтеграційних процесів. Кам’янець-Подільськ : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. С. 273-276.

4. Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів їх перебування у складі Австрії. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 3. С. 72-78.

5. Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів її перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 4. С. 10-15.

6. Житарюк І.В. Особливості формування зацікавленості учнів математикою за допомогою історичних задач з математики і теорем з рисунком. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Педагогічна освіта : теорія і практика. Випуск 8. Кам’янець-Подільськ : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. С. 279-286.

7. Житарюк І.В. Система освіти Буковини та Хотинщини за часів їх перебування у складі королівської Румунії (1918-1940). Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 4. С. 33-41.

8. Житарюк І.В. Математизація як важливий етап розвитку природничих наук. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 602-603. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 8-11.

9. Житарюк І.В. Теорема Содді та її застосування. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Педагогічна освіта : теорія і практика. Випуск 10. Кам’янець-Подільськ : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012.  С. 259-266.

10. Житарюк І.В. Математизація як важливий етап розвитку природничих наук. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 602-603. Філософія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 8-11.

11. Житарюк І.В. Обдарованість і наполеглива праця – запорука успіху (До 50-річчя з дня народження Коцура А.П.). Часопис української історії. Київ, 2013. Вип. 25. С. 68-69.

 

Закордонні матеріали конференцій

1. Житарюк І.В. Проблеми системи наступності математичної освіти та шляхи їх розв’язання. Materiály VII mezinárodní vědecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2011». Díl 16. Pedagogika. Praha : Publishing House «Education and Science». С. 40-42.

2. Житарюк І.В. Проблеми фахової підготовки вчителів математики та шляхи їх розв’язання. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012». Díl 12. Pedagogika. Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. С. 53-54.

3. Житарюк І.В. Специфіка математичної підготовки фахівців природничого профілю. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012». Díl 13. Pedagogika. Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. С. 24-25.

4. Житарюк І.В. Методологічні принципи викладання математики. Материали за VIII-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school». Том 13. Педагогически науки. София. «БялГРАД-БГ» ООД, 2012. С. 94-95.

5. Житарюк І.В. Становлення середньої та професійної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2014», 07 - 15 listopada 2014 roku. Volume 11. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Przemyśl : Nauka i studia. S. 16-18.

6. Житарюк І.В. Стан середньої та професійної освіти Буковини за часів її перебування у складі королівської Румунії. Materials of the X International scientific and practical conference «Conduct of modern science. 2014. Volume 14. Pedagogical sciences. Sheffield, Science and education LTD, 2014. 68-70 s.

Українські конференції

1. Житарюк І.В., Ковдриш В.В., Сумарюк М.І. Методичні особливості викладання математики у старшій школі. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи» 29-31 жовтня 2013. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013.

Робота в редколегії наукових видань

Трипільська цивілізація, до 2014 року.

Курси підвищення кваліфікації

1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра математики. 09.11.2020 р. – 25.02.2021 р., 180 год. (6 кредитів).

2. Проєктна діяльність як засіб розбудови освітнього середовища ЗЗСО. 25-26 квітня 2021 року, 6 год. (0,2 кр.). Сертифікат 226147150125.