Перейти до основного вмісту
Студентська наукова проблемна група "Гіперкомплексні системи чисел"
  • Цільова група студенти

Робота студентської проблемної групи спрямована на різноаспектне дослідження гіперкомплексних числових систем та їх застосування в задачах елементарної математики.

 

 Мета роботи студентської наукової проблемної групи:

  • сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;
  • формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
  • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;
  • ознайомлення з сучасною теорією гіперкомплексних числових систем та функцій гіперкомплексної змінної;
  • формування інтелектуальної компетенції.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності