Перейти до основного вмісту
Курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики
  • Цільова група Педагогічні працівники ‒ вчителі інформатики закладів середньої та фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління

Напрями підвищення кваліфікації:

- розвиток професійних компетентностей вчителів інформатики (знання різ­­них розділів інформатики, прикладних програмних продуктів, методик та сучасних освітніх техно­логій, вміння ор­га­нізовувати і керувати науково-дос­лід­ною роботою учнів);

- поглиблення знань прийомів, методів та методик навчання інформатики, сучасних інноваційних технологій та їх застосування на уроках інформатики; забезпечення вчителя інформатики ЗЗСО інформацією щодо реалізації рівневої дифе­рен­ціації навчання інформатики); розширення мето­дичного діапазону знань, збагачення їх творчого потенціалу; забезпечення новою інформацією вчителя інформатики ЗЗСО;

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібер­не­тич­ну безпеку

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності