• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Напрями підвищення кваліфікації:

- розвиток професійних компетентностей вчителів інформатики (знання різ­­них розділів інформатики, прикладних програмних продуктів, методик та сучасних освітніх техно­логій, вміння ор­га­нізовувати і керувати науково-дос­лід­ною роботою учнів);

- поглиблення знань прийомів, методів та методик навчання інформатики, сучасних інноваційних технологій та їх застосування на уроках інформатики; забезпечення вчителя інформатики ЗЗСО інформацією щодо реалізації рівневої дифе­рен­ціації навчання інформатики); розширення мето­дичного діапазону знань, збагачення їх творчого потенціалу; забезпечення новою інформацією вчителя інформатики ЗЗСО;

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібер­не­тич­ну безпеку

Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук