• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміти: їх застосовувати та комбінувати при розв’язанні задач з курсу геометрії загальноосвітніх шкіл та факультативних занять в середніх навчальних закладах з поглибленим вивченням математики.

Змістовий модуль 1. Ортогональні перетворення.

Тема 1. Зміст поняття функції (відображення) Перетворення та група перетворень. Ортогональні перетворення. Орієнтація.

Тема 2. Симетрія відносно точки. Властивості та застосування при розв’язуванні задач з планіметрії.

Тема 3. Симетрія відносно прямої. Властивості та застосування при розв’язуванні задач з планіметрії.

Тема 4. Паралельне перенесення (перенос). Властивості та застосування при розв’язуванні задач з планіметрії.

Тема 5. Поворот. Властивості та застосування при розв’язуванні задач з планіметрії.

Змістовий модуль 2. Подібні перетворення. Інверсія.

Тема 1. Подібні перетворення. Композиції гомотетії на ортогональне перетворення.

Тема 2  Подібні перетворення площини в координатах.

Тема 3. Інверсія та її властивості.

Тема 9. Застосування інверсії при розв’язуванні задач на побудову.

Геометричні перетворення
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Вибірковий
  • Семестр 7
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік