Перейти до основного вмісту
Професійно зорієнтована практика 2
 • Цільова група студенти 2 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): форму­вання у студентів здатності до застосування знань у практичних ситуаціях; надбання та вдосконалення практично значущих умінь і навичок, які матимуть важливу роль, як у подальшому навчанні студентів в університеті, так і в їх подальшій педагогічній діяльності.

 

 1. Метою навчальної дисципліни є:
 • оволодіння студентами сучасними методами та формами навчання;
 • поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих раніше ними в процесі навчання та їх практичне застосування;
 • формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень;
 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та бажання творчо їх застосовувати в практичній діяльності;
 • організація ефективного віртуального  навчального простору;
 • ознайомлення з деякими електронними засобами навчального при­зна­чення при вивченні математики та візуалізації навчальної інформації;
 • формування навичок із застосування окремих електронних засобів;
 • ознайомлення з певними інтернет ресурсами, сервісами та платформами та їх застосування на практиці;
 • національно-патріотичне виховання засобами ейдографіки;
 • виховання здатності до командної діяльності.

Завдання дисципліни:

 • ґрунтовне засвоєння теоретичних і практичних знань, необхідних в подальшій професійній діяльності;
 • вироблення практичних умінь і навичок застосування електронних засобів навчання, онлайн ресурсів та дистанційних технологій;
 • формування навичок при використанні сучасних програмно-педа­го­гіч­них засобів та здатності орієнтуватися в інформаційному прос­торі, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології;
 • формування практичних умінь і навичок з використання мобільних додатків для навчання математики та інформатики;
 • розвиток навичок роботи та взаємодії у команді;
 • національно-патріотичне виховання.

4. Пререквізити. Для успішного оволодіння знаннями з курсу здобувач має вільно володіти знаннями з дисциплін математичного спрямування та курсу «Про­грамні засоби навчання в освітньому процесі».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності