• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методичні особливості організації та проведення позаурочної роботи з  математики в ЗЗСО; принципи і методи навчання математики, форми організації навчальної діяльності учнів, засоби навчання математики, методику формування математичних понять та методи вивчення математичних тверджень в позаурочний час.

уміти: реалізовувати  різні форми позаурочних занять з математики,  шукати нові види позаурочних форм роботи, розробляти підходи до конструювання раціональної системи занять з метою повнішої реалізації їх педагогічних можливостей.

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті та в подальшій професійній діяльності.

Змістовий модуль 1. Позаурочні організаційні форми навчання: їх суть, значення.

Тема 1. Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи.

Тема 2.  Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності.

Тема 3. Методика організації та проведення виховних позаурочних форм занять.

Змістовий модуль 2. Позаурочні організаційні форми навчання з математики: методика їх організації і проведення.

Тема 1. Математичні гуртки, факультативи, математичні реферати, твори.

Тема 2.  Математичні вікторини, конкурси та олімпіади.

Тема 3. Математичні вечори, тиждень математики, математичні конференції, засідання клубу кмітливих та винахідливих (КВК).

Тема 4. Випуск математичних газет, стінгазет, електронних газет; інтелектуальні ігри, кросворди, виготовлення математичних моделей.

Тема 5. Математичні екскурсії, позакласне читання математичної літератури. перегляд науково-популярних відео.

Методика організації позаурочної роботи з математики
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 8
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік