Перейти до основного вмісту
Студентська наукова проблемна група "Методика викладання математики"
  • Цільова група студенти

Головною метою дисципліни «Методика вкладання математики» та роботи даної наукової студентської групи є забезпечення поглибленого вивчення студентами спеціальності «Середня освіта (математика) психолого-педагогічних і наукових основ курсу математики для закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), розуміння методичних ідей і дидактичних принципів, закладених в них. Завданням даної дисципліни є вироблення у студентів практичних навичок проведення різних видів занять в ЗЗСО, виховання у майбутніх вчителів вміння розв’язувати науково- педагогічні проблеми в процесі викладання математики, формування навичок аналізу процесу навчання.

Під час занять у науковій групі студент має поглибити основні компетенції, набуті в курсі Методика викладання математики.

Робота студентської проблемної групи спрямована на різноаспектне дослідження питань методики вивчення математики в ЗЗСО, опрацювання нормативних документів МОН України тощо.

Мета роботи студентської наукової проблемної групи:

  • сприяння підвищенню рівня наукової та методичної підготовки студентів;
  • формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
  • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;
  • ознайомлення з сучасними науково-методичними публікаціями, нормативними документами, що стосуються питань організації навчального процесу та викладання математики в ЗЗСО;
  • формування інтелектуальної компетенції.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності