Перейти до основного вмісту
Науково-дослідна практика (5-6 курси)
  • Цільова група студенти 5 та 6 курсів спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

Науково-дослідна практика студентів факультету математики та інформатики ЧНУ імені Юрія Федьковича є важливою складовою магістерської програми підготовки студентів денної та заочної форм навчання та є обов’язковою компонентою для здобуття ними другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 ‒ Середня освіта (Математика). Ця практика проводиться з метою підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за вказаною ОП до вирішення практичних проблем освітньої галузі із застосуванням теорій та методів освітніх наук, теоретичних та практичних знань з математики, цифрових технологій в міждисциплінарному контексті, що передбачає проведення наукових досліджень, готовність до інноваційної діяльності.

Базами науково-дослідної практики є факультет математики та інформатики ЧНУ та (за потреби проведення певних досліджень, можливості апробації напрацьованих матеріалів, проведення спостережень та здійснення опитувань) заклади освіти всіх форм власності та всіх рівнів акредитації. Керівниками цієї практики є керівники дипломної роботи, та, за потреби, можуть залучатися консультанти із закладів освіти, ІТ-компаній та Соціально-психологічного центру ЧНУ, Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників тощо

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності