• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Завершальним етапом практичної підготовки студентів спеціальності 014.04 "Середня освіта (Математика)" є переддипломна практика. Під час цієї практики практично по­глиб­лю­ються теоретичні знання з основних дисциплін, що стосуються майбутнього фаху вчителя та дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Ця прак­тика проводиться з метою підготовки випускників ЗВО другого (магістерського) рівня вищої освіти до завершення написання та захисту дипломної роботи.

Переддипломна практика (6 курс)
  • Цільова група студенти 6 курсу (спеціальність 014.04)