Перейти до основного вмісту
Переддипломна практика (6 курс)
  • Цільова група студенти 6 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

Завершальним етапом практичної підготовки студентів спеціальності 014.04 "Середня освіта (Математика)" є переддипломна практика. Під час цієї практики практично по­глиб­лю­ються теоретичні знання з основних дисциплін, що стосуються майбутнього фаху вчителя та дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Ця прак­тика проводиться з метою підготовки випускників ЗВО другого (магістерського) рівня вищої освіти до завершення написання та захисту дипломної роботи.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності